Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sentral fagenhet for tvungen omsorg søker etter overlege/lege

Sentral fagenhet for tvungen omsorg er organisatorisk underlagt Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri - Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet, men er en selvstendig faglig enhet.

Sentral fagenhet for tvungen omsorg (fagenheten) ble etablert i 2002. Fagenhetens oppgaver er definert i straffelovens § 63 og i en egen forskrift om gjennomføringen av særreaksjonen tvungen omsorg. Fagenheten har en nasjonal funksjon og er ansvarlig for sikkerhet og omsorg i gjennomføringen av alle dommer til tvungen omsorg i Norge.  Sentral fagenhet for tvungen omsorg - St. Olavs hospital (stolav.no)
Sentral fagenhet består av en sengepost og et fagteam bestående av leger, psykologer, fagrådgivere, fagutvikler, rådgivere, merkantil og ledelse. Sentral fagenhet har per dato ansvar for ca. 42 omsorgsdømte som gjennomfører særreaksjonen i fagenhetens sengepost eller i eksterne tiltak, fortrinnsvis i sin hjemkommune. 

  Arbeidsoppgaver

  • Utredning og vurdering, herunder differensialdiagnostikk og funksjonsdiagnostikk
  • Behandlingsansvar og vedtaksansvar
  • Risikovurderinger
  • Fagutviklingsarbeid
  • Samarbeid med andre seksjoner
  • Undervisning/opplæring individuelt og i grupper
  • Noe reisevirksomhet må påregnes

  Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege
  • Det kreves at søkere behersker norsk både muntlig og skriftlig
  • Med hjemmel i Lov om psykisk helsevern §4a-7 kreves politiattest ved ansettelse

  Personlige egenskaper

  • Vi legger vekt på evne til å ta avgjørelser, fleksibilitet, gode samarbeidsevne, trives med å jobbe i et tverrfaglig team, selvstendighet, evnen til målrettet arbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Høyt faglig og etisk fokus

  Vi tilbyr

  Du må legge ved vitnemål, attester og evt. autorisasjon med den elektroniske søknaden som sendes i WebCruiter.

  Ta gjerne kontakt med leder av fagenheten Berit Karlsson Skaale for en samtale eller mulighet for å stille spørsmål rundt stillingen og enheten. 

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  St. Olavs hospital HF
  Kontaktperson
  Navn: Berit Karlsson Skaale
  Tittel: Seksjonssjef
  Telefon: 98455943
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Avdeling for sikkerhets-,fengsels-, og rettspsykiatri, Klinikk Psykisk helsevern
  Østmarkveien 35
  7040 Trondheim