Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kreftavdelingen har nå ledig fast stilling for lege i spesialisering i blodsykdommer. 
Blodsykdommer/hematologi er en gren av indremedisin, spesialisert på sykdommer i blodet som for eksempel leukemier, anemi, lymfekreft og  blodpropp. Det foregår en betydelig utvikling av faget med nye behandlingsmetoder og medikamenter, med til dels stor betydning for pasientene. 
 
Kreftavdelingen har ansvar for behandling av kreft- og blodsykdommer for befolkningen i hele Østfold og Akershus syd. Pasienter og pårørende forventer høy kunnskap og oppdatert behandling og diagnostikk. Avdelingen etterstreber og har mål om utstrakt forskningsvirksomhet for å ligge i front og komme pasientene til gode.
Sykehuset på Kalnes ble tatt i bruk i 2015, og utstyrsparken inkluderer PET/CT. Det er pågående planleggingsarbeid for å utvide sykehusarealene, med tanke om å kunne tilby også strålebehandling ved sykehuset.   

Kreftavdelingen har for tiden 26 senger fordelt på et døgnområde med 3 sengetun, poliklinikk og senter for lindrende behandling.
Det er totalt 14 årsverk overleger, hvorav 5 for hematologi, og 10 årsverk leger i spesialisering, hvorav 2 for hematologi.

Søknader vil bli behandlet fortløpende og stillinger kan bli besatt før søknadsfristen utgår. Vi vil prioritere søkere som kan begynne som LIS 3, men også ansettelse i LIS 2 er aktuelt. 

Vi ser frem til å høre fra deg! 
 

Arbeidsoppgaver

 • Primærvaktsystem med tilstedevakt dag, kveld og helgevakt 
 • Akutt hematologi, poliklinikk- og sengepostarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege  
 • Må være i besittelse av språkkunnskaper som er nødvendig for en forsvarlig yrkesutøvelse, jf. bestemmelsene i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven
 • Erfaring fra hematologi/ indremedisin er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Faglig dyktig og engasjert i å videreutvikle fagområdet  
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team     
 • Fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig  
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et meget dynamisk miljø 
 • Et meget godt faglig miljø, dyktige medarbeidere og variert pasientgrunnlag 
 • Nært samarbeid med regionavdeling - Oslo Universitetssykehus  
 • Unik mulighet til å være med på å videreutvikle en kreftavdeling med store visjoner for fremtiden 
 • Arbeidsplass med sentral beliggenhet ved E6
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

____________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Krohn Tennøe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 975 28 400
Arbeidssted
Onkologisk seksjon
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen