Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Drangedal Legekontor, da en av våre fastleger har gått over i annen virksomhet. Tiltredelsestidspunkt kan avtales. 

Kommunen har ett legesenter med 4 fastlegehjemler. Kommunen har rundt 4100 innbyggere, og det er 3 700 pasienter, som er tilknyttet legekontoret i dag. Du vil arbeide sammen med stabile og erfarne kolleger, både leger og hjelpepersonell. CGM journalsystem er installert ved kontoret. Alle leger har hjemmekontorløsningen fra CGM, i kommunal regi. Lokaler, utstyr, laboratorietjeneste og datatekniske løsninger er av normalt god standard. Fra april 2024, er kontoret koblet til Helsenorge. Kontoret driftes for tiden i henhold til § 8.2 ASA 4310, med gunstig leieavtale for utstyr, lokaler og hjelpepersonell. 

Det legges til rette for at ledig pasientliste skal ha 900 pasienter. Dette kan være gjenstand for ytterligere tilpasninger, avhengig av behov aktuelle søkere har. Alle legene praktiserer 1 administrasjons dag pr uke. Vi praktiserer kollegial fraværsdekning ved kontoret. Dette innebærer at administrasjonsdager, ferie- og fridager, må avklares internt, av hensyn til forsvarlig drift ved kontoret. I henhold til regelverket kan man bli tilpliktet kommunale arbeidsoppgaver på sykehjem og/eller helsestasjonen. Disse oppgavene er pr dags dato ivaretatt. 

Det er kostnadsfri overtakelse av liste.

Arbeidsoppgaver
Virksomheten omfatter overveiende allmennlegearbeid, og offentlig legearbeid etter avtale. Kommunen er oversiktlig, og det er svært godt samarbeid i helse- og omsorgstjenestene. Legene fremhever spesielt at eldreomsorgen er omfattet av gode tjenester.

Drangedal kommune har legevaktsamarbeid med Skien interkommunale legevakt. Det forutsettes deltakelse i legevakt, med 12 vakter pr halvår. Kommunens ØHJ-tilbud, somatikk, er etablert ved Skien Helsehus. Vi forventer at vår nye lege har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Av hensyn til sammensetningen av fastleger i kommunen, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Søknaden sendes elektronisk.

HPR nummer oppgis i søknaden.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett
  • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning (eventuelt fritak må kunne dokumenteres)
  • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning, iht Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
  • All erfaring og kompetanse, spesielt relatert til kommunal sektor, vil bli vektlagt
  • Flerspråklighet teller positivt
  • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av fastlegeavtale

Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • God arbeidskapasitet
  • Fleksibilitet

Vi tilbyr
Vi tar gjerne imot søkere, som eventuelt kan ha et ønske om å ha fellesliste fordelt på 2 leger.
Vi gir mulighet for tilrettelegging av arbeidstid i forhold til søkers behov. Drangedal er en sentral kommune, det går an å pendle til, fra sentrale strøk i Telemark.
Søkere kan velge tilknytningsform, enten i form av næringsdrift med noe subsidiering fra kommunen, eller fastlønn med aktivitetsavhengig bonusavtale.
Kommunen legger til rette for spesialisering i tråd med sentrale avtaler.
Kommunen kan være behjelpelig med framskaffelse av bolig.

Kontaktpersoner:
Kommuneoverlege Walter Gdynia, tlf. 948 77 741
Kommunalsjef helse og velferd Hilde Molberg, tlf. 994 89 122
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drangedal kommune
Kontaktperson
Navn: Hilde Molberg
Tittel: Kommunalsjef Helse og Velferd
Telefon: 994 89 122
Arbeidssted
Gudbrandsveien 7
3750 DRANGEDAL