Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker deg som er ferdig med LIS 1-tjeneste til fast stilling som LIS i psykiatri ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Som LIS i psykiatri vil du få tett oppfølging og veiledning av spesialist i psykiatri. Du vil raskt bli inkludert og en viktig del av vår tverrfaglige avdeling som også består av av psykologspesialister, psykologer i spesialisering, psykiatriske sykepleiere, spesialiserte sosionomer og vernepleiere. Vi gleder oss til å bli kjent med deg, og til å kunne gi deg god oppfølging og supervisjon på din vei frem mot ferdig spesialist.

Hos oss vil du få en bred erfaring med utredning, behandling og oppfølging av våre pasienter. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at vår virksomhet holder et høyt faglig nivå, og har fokus på kompetanseutvikling. Det legges også til rette for klinisk forskning.

De fleste læringsmålene i utdanningsforløpet i psykiatri kan oppnås i Helgelandssykehuset. Det er lagt opp til et utdanningsløp med rotasjon 12 måneder ved poliklinikk 12 måneder i døgnavdeling, tre måneder i ambulant akutt-team, seks måneder i døgnavdeling TSB/ LAR og seks måneder i FACT-team. Vi har samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset om en spesialiseringsperiode med normert tid på 21 måneder for de resterende læringsmål som ikke kan oppnås hos oss. Les mer i vår utdanningsplan.

Klinikk for psykisk helse og rus lokasjon Mo i Rana består av følgende enheter: VOP, BUP, Habilitering, døgnavdeling/Ambulant akutt-team, døgnavdeling TSB/ LAR samt TSB poliklinikk. LIS 3 inngår som fast forvakt som en del av Vakttjenesten for Døgnavdelingene på Mo og i Mosjøen.

Mo i Rana by huser rundt 26 000 innbyggere og ligger mellom fjord og fjell sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omkranset av vakker natur, er byen et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana fremstår i dag som et handelssentrum på Helgeland. Nordland Teater er lokalisert i Mo i Rana, og ulike festivaler og konserter gir mulighet for et variert kulturliv.

Helgeland er noe av det vakreste Norge har av by på, og det gjelder både kyst- og innlandsnaturen. Her finnes om lag 10.000 store og små øyer, kritthvite strender, et yrende dyre- og fugleliv og bratte fjelltopper som strekker seg rett opp av havet. Forholdene er fantastiske for friluftsopplevelser både til vanns og til lands.

Arbeidsoppgaver

 • Utredninger og diagnostiske vurderinger.
 • Behandling av et bredt spekter av pasienter innenfor det allmennpsykiatriske feltet.
 • Somatiske undersøkelser og medikamentelle vurderinger.
 • Samhandling med kommunene, bistå med rådgivning og veiledning.
 • Pårørende- og familiesamtaler.
 • Ambulant behandling der det er hensiktsmessig.
 • Akutt og krisetjeneste på DPS-nivå.
 • Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.
 • Undervisning og teamarbeid i poliklinikken.
 • Vaktarbeid

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Gjennomført LIS-1 tjeneste.
 • Gode kunnskaper i norsk.
 • Evne til å arbeide selvstendig og tverrfaglig, samt trekke inn samarbeidspartnere der det er nødvendig. 
 • Gode samarbeidsevner overfor pasienter/ pårørende og andre fagpersoner i klinikken.
 • Være opptatt av faget psykiatri og delta aktivt i klinikken. 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt;

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Engasjerte kolleger, herunder flere psykiatere, psykologspesialister, psykologer og høgskoleutdannede. Faglig fellesskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. I poliklinikken tilbys pasientbehandling både individuelt og i grupper.
 • Mulighet for faglig fordypning/kurs/konferanse.
 • Det legges til rette for et fullstendig spesialiseringsløp som fører frem til spesialitet i voksenpsykiatri. Du vil blant annet motta ukentlig undervisning fra Nordlandssykehuset og følge samlinger med kolleger fra hele Helse Nord.
 • Hjelp til bolig og barnehageplass.
 • Lønn og ansettelsesvilkår etter gjeldende tariff og avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Gunnar Holmvik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4747620801
Arbeidssted
Psykisk helsevern for voksen, TSB, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana