Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en samfunnsengasjert lege som liker å arbeide med helsetjenesten i et helhetlig perspektiv? Ønsker du en spennende arbeidshverdag med mer forutsigbare arbeidstider? Er du i tillegg interessert i gode utdanningsløp for leger og sykehjemsmedisin? Da er du den vi leter etter!

Vi har behov for flere kommuneoverleger og søker nå etter en lege som kan kombinere en slik strategisk og overordnet rolle med å ha en funksjon som fagoverlege i institusjon. Vi tilbyr 100% stilling, men er åpne for å diskutere stillingsstørrelsen.

Som en av våre kommuneoverleger har du ansvar som medisinskfaglig rådgiver og har en overordnet og strategisk rolle innenfor folkehelsearbeid, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap. Du har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver, smittevern og det faglige ansvaret for legetjenesten i kommunen.

Som overlege i institusjon har du ansvar for oppfølging av pasienter i korttidsavdelinger og langtidsavdelinger. Du har ansvar for at de andre legene på sykehjem har noen å konferere med, veiledning og kompetansehevende tiltak for legene, og å bidra i kompliserte pasientsaker. Deler av stillingen vil være rettet mot oppfølging av LIS1 og LIS3-leger som er tilknyttet avdelingene der i sitt spesialistløp.

Eigersund kommune har 14 fastlegehjemler fordelt på 5 legekontor. Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon og vi har pr. i dag en LIS1 og 3 ALIS i næring. I tillegg til kommuneoverlege har vi næringsdrivende leger som har kommunal tjeneste i sykehjem, på helsestasjon og i skolehelsetjeneste. Vi er også vertskommune for Dalane interkommunale legevakt.
I Eigersund kommune har vi to langtidsavdelinger og to korttidsavdelinger, plassert på Lagård sjukeheim og Lagård bo- og servicesenter. Den ene korttidsavdelingen har lindrende senger og ØHD-senger. Det er tilrettelagt for institusjonstjeneste for ALIS i vår sykehjemsstruktur.

I stab til kommunalsjef i helse- og omsorg er det rådgivere som bistår kommuneoverlege i oppgaver med smittevern, miljørettet helsevern, folkehelse, LIS1/LIS3-oppfølging og annen saksbehandling knyttet til legetjenester.

Arbeidsoppgaver
 • Drifte ordinære kommuneoverlegeoppgaver i samarbeid med eksisterende kommuneoverlege, som saksbehandling, helsefaglig tilsyn/internkontroll osv.
 • Være rådgiver for kommunalsjef i helse- og omsorg og bistå i behandling av ulike saker i det samfunnsmedisinske fagområdet.
 • Bidra innen strategisk prioritering, fag- og kvalitetsutvikling
 • Bidra innen helsemessig beredskaps- og planarbeid
 • Bidra med kvalitetsutvikling for sykehjemsmedisin og i kommunen
 • Utføre oppgaver knyttet til veiledning av LIS1 og LIS3 i institusjon og ellers
 • Bidra med helsefaglig rådgivning i kommunens arbeid med fremtidens helseløsninger

Kvalifikasjoner
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, og være spesialist i allmennmedisin.
 • Du kan gjerne ha spesialitet i samfunnsmedisin. Eigersund kommune arbeider for å bli registrert som utdanningsinstitusjon for samfunnsmedisin, og vil legge til rette for SamLIS dersom det er behov for det.
 • Du må ha kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig med god språkforståelse er nødvendig
 • Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse.

Personlige egenskaper
 • Du må være interessert i og opptatt av å gi mennesker den hjelp og omsorg de behøver
 • Gode samarbeidsevner, både internt og eksternt, og kunne bidra positivt i jobbfellesskapet
 • Evne til å kunne arbeid selvstendig og ta initiativ til oppgaver som må gjennomføres
 • Villighet til å ta på seg nye/endrede arbeidsoppgaver etter hvert som organisasjonen endrer seg
 • Du må like utfordringer, være engasjert, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Evne til å ta ansvar for egen utvikling og tilegne deg ny kunnskap
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og fremstå klar og tydelig
 • Det kreves gode norskkunnskaper, og både skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen

Vi tilbyr
 • Gode velferds-, pensjonsordninger og lånemuligheter
 • Forsikringsordninger (gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke)
 • En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidsplass i en kommune med fokus på utvikling av legetjenester.
 • Nært samarbeid med et bredt fagmiljø i en organisasjon i utvikling
 • Lønn i henhold til lokalt fremforhandlet fagstige for leger
 • En praksis som er tellende for spesialisering i samfunnsmedisin eller kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin.
 • Tilrettelegging ved spesialistutdannelse, kurs og kompetanseheving
 • Rabattert pris på treningsabonnement
 
 
Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp som vedlegg til søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.

Personer som kan være i risikogruppen for tuberkulose og antibiotikaresistente bakterier (MRSA), skal før tiltredelse i stillingen fylle ut en egenerklæring for helse.

Dersom stillingen krever gyldig politiattest skal dette også leveres før tiltredelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Eigersund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Wenche Høghaug
Tittel: Rådgiver
Telefon: 45251197
Navn: Ingeborg Havsø
Tittel: Kommunalsjef Helse og omsorg
Telefon: 99168405
Arbeidssted
Spinnerigaten 13,
4370 EGERSUND