Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ny fastlegehjemmel ved Sentrum Legeservice, tillagt 40% stilling som tilsynslege ved sykehjem.

Holmestrand kommune har ca. 25000 innbyggere, og er en kommune i vekst. Vi har en god plassering med nærhet til naturområder som egner seg både for tur, ski og sjøliv. Vi er nær storbyer og flyplass og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog og motorvei. Vi har godt utbygde offentlige tjenester, også innen helse- og omsorg.

Holmestrand kommune etablerer ny 0-hjemmel ved Sentrum Legeservice i Holmestrand fra høsten 2024, avhengig av når kontorlokaler er etablert.  Stillingen består av 40% stilling som tilsynslege og 3 kliniske dager som fastlege (selvstendig næringsdrivende). Arbeidsdagene på sykehjem honoreres med fastlønn og praksiskompensasjon. Arbeidet består i medisinsk behandling og oppfølging av hovedsakelig geriatriske pasienter som er inneliggende ved avdelingen.

Sentrum Legeservice er en veletablert, veldrevet og trivelig fastlegepraksis med 4 fastleger, hvorav 2 er spesialister i allmennmedisin og 2 er ALIS. Det er også LIS1 ved kontoret. Kontoret har 3 erfarne helsesekretærer, samt utstyr til EKG, spirometri, mm. CGM journalsystem benyttes. Deltakelse i interkommunal legevakt i Tønsberg hører til hjemmelen. Dette innebærer i snitt 1-3 vakter i måneden, men det er mulig å ta færre eller flere vakter etter ønske.

Vilkår for inntreden i praksis avtales med eksisterende leger i senteret.
Både fastlegekontoret og Holmestrand bo- og behandlingssenter ligger under 10 min gåavstand fra togstasjonen, noe som gjør det enkelt med togpendling. Det går heis i fjellet fra togstasjonen opp til Holmestrand bo- og behandlingssenter.

Kommunen vil legge til rette for ALIS-avtale, med veileder, supervisør og søknad om ALIS-tilskudd.
Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges før eventuell ansettelse.

Kvalifikasjoner for stillingen/hjemmelen
Søkere må ha norsk autorisasjon og norskkunnskaper på høyt nivå.. I hht. kommunes plan vil vi bidra aktivt til både spesialistutdanning og resertifisering av spesialitet.

Søknadsfrist; 3 uker fra utlysning. Søknad sendes kommuneoverlegen på e-post. Søknadsfrist 3 uker fra utlysning.

Kontaktinformasjon; Fastlege Geir Dunseth e-post: geirduns@online.no telefon 91544073
Kommuneoverlege Ole Johan Bakke, telefon 33064315, e-post
ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Geir Dunseth
Tittel: Fastlege
Telefon: 91544073
E-post: geirduns@online.no
Navn: Ole Johan Bakke
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 330 64315
E-post: ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Arbeidssted
Sentrum Legeservice
Havnegaten 7
3080 HOLMESTRAND