Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kommuneoverlegen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra relevant lovverk og gjeldende forskrifter og vi søker nå en erstatter til denne funksjonen i Lillesand og Birkenes kommuner.

Lillesand kommune og Birkenes kommune har dyktige fastleger og ansatte innenfor kommunalområde velferd som er opptatt av å levere god kvalitet på tjenester til innbyggerne. Sykehjemmene har egen sykehjemslege. Lillesand og Birkenes kommune har stort fokus på tjenesteutvikling og velferdsteknologi. Det forutsettes at vår nye kommuneoverlege ser mot fremtiden med nysgjerrighet og et åpent blikk for hvordan morgendagens tjenester skal formes og bidrar i dette arbeidet.
Kommuneoverlegen er viktig i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen og i den kommunale planleggingen.

Stillingen er 100% som kommuneoverlege,. 

Kommuneoverlegen er en del av staben til kommunalsjef Velferd i Lillesand kommune og rapporterer til kommunalsjef, og har et nært samarbeide med kommuneoverlegene i regionen, bl.a ved månedlige møter i «Medisinsk fagråd» med region Kristiansand.

Arbeidsoppgaver
Kommuneoverlegens oppgaver er hovedsakelig medisinskfaglig veiledning, rådgivning, planlegging og relevant saksbehandling innenfor ansvarsområdene nevnt nedenfor.
 • Medisinskfaglig rådgivning for helsetjenesten og øvrige kommunale tjenester
 • Smittevern
 • Miljørettet helsevern
 • Helseberedskap
 • Bidra aktivt i det overordnede folkehelsearbeidet og annet utviklings- og planarbeid i kommunen
 • Samarbeid med selvstendig næringsdrivende leger og fysioterapeuter iht. gjeldende regelverk
 • Medisinskfaglig samhandling med overordnede helsemyndigheter og andre samarbeidsparter
 • Stillingen inngår i kommunens kriseledelse

Kvalifikasjoner
Krav til kvalifikasjon:
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og god kjennskap til norsk helsevesen
 • God erfaring med digitale verktøy
 • Søker må ha førerkort klasse B
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Lege som er spesialist i samfunnsmedisin eller har påbegynt spesialitet i samfunnsmedisin er ønskelig. 
 • Spesialister i allmennmedisin med interesse for samfunnsmedisin oppfordres også til å søke
 • Ønskelig med erfaring fra helseadministrasjon/kommunehelsetjeneste
 • Interesse for utvikling av kommunale tjenestetilbud

Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for overordnet medisinsk arbeid i kommunen med vilje og evne til å jobbe tverrfaglig og veilede andre.
 • Vi søker en person som har god rolleforståelse, evne til samarbeid, gode kommunikasjonsferdigheter og er løsningsorientert.
  Samtidig kunne jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.   
Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Et faglig sterkt arbeidsmiljø med verdiene åpenhet, respekt og humor
 • Mulighet for kompetanseutvikling i tråd med kommunalområdets og kommunens kompetansebehov
 • Velferdsordninger som trening i arbeidstiden
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lillesand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Thor-Erling Engemyr
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99308888
E-post: Thor-Erling.Fosse.Engemyr@lillesand.kommune.no
Navn: Geir Nilsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 99153321
E-post: geirsigmund.nilsen@lillesand.kommune.no
Navn: Bente Moland Somdal
Tittel: Kommunalsjef samfunn og helse
Telefon: 94504581
E-post: Bente.Moland.Somdal@birkenes.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Østregate 2,
4790 LILLESAND