Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.

Stillingen som utlyses ved Sola DPS er en fast stilling ved allmennpsykiatrisk enhet ved poliklinikken på Sola. Vi behandler voksne pasienter fra Sola kommune og Hinna og Hillevåg bydel i Stavanger kommune. Her møter du som behandler og overlege svært mange ulike problemstillinger som du forsøker å hjelpe pasienten å løse med individuell tilnærming til den enkelte og i samarbeid med ditt team. 

Poliklinikken på Sola er en litt annerledes poliklinikk. I tillegg til enhet for allmennpsykiatri, har vi enhet for Helse og Arbeid og enhet for eMeistring. Til sammen er vi 24 ansatte i poliklinikken, og vi deler det faglige og sosiale på tvers av de 3 enhetene. Vi representerer et bredt faglig mangfold, og god bredde i arbeidserfaring og utdannelse, så vel som i interesser og alder. Vi har god spesialistdekning, og 3 overlegestillinger samt en LIS3 stilling knyttet til poliklinikken. Vi jobber individuelt og i grupper, og tilstreber å finne løsninger på utfordringene våre sammen. Vi jobber aktivt med fag, rammer, HMS og sosiale aktiviteter - slik at vår poliklinikk skal være et godt sted både for de vi skal hjelpe, og for oss som jobber her. Vi ønsker å være nytenkende og fleksible for å kunne være mest mulig bærekraftige i vår drift av poliklinikken. Vi ønsker blant annet å legge til rette for gode løsninger slik at en skal klare å kombinere jobblivet med et sunt og godt familieliv. 

Vi har et ønske om å gjøre legemiljøet i poliklinikken enda sterkere og bærekraftig over tid. I poliklinikken har vi tverrfaglig team to ganger i uken: Mandager er det reflekterende team og på tirsdager drøfter vi mer konkrete problemstillinger. I tillegg har legene ukentlige møter for faglige drøftinger og utvikling av kompetanse. 

Regionen vår har mye å by på for deg som for tiden måtte bo andre steder. Dersom du er glad i natur, så kan vi by på både gode fjell til flotte gåturer, 1-2 timer til nærmeste skitrekk om vinteren, og milevis med sandstrender med mulighet for bading, dykking, surfing og kiting. Her sykler vi store deler av året, og i tillegg til å ha en  sykkestamvei under utbygging, er det kort vei til landets første innendørsvelodrom. Regionen er internasjonal og byr på rikt kunst-og kulturliv og gode restauranter. Vi har kort vei til flyplassen, mange flyvninger nasjonalt og internasjonalt. De store kommunene i regionen er velstående, og tilbudet til deg som innbygger er godt med tanke på helsetjenester, barnehage, skole og fritidstilbud. 

Da en av våre ansatte skal gå av med pensjon, ønsker vi oss en ny faglig dyktig og hyggelig kollega. Kan det være deg?

Stillingen er i utgangspunktet ledig fra 01.09.24

Følg denne linken dersom du ønsker å se en liten filmsnutt om oss: https://vimeo.com/953938543

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisere, utrede og behandle pasienter.
 • Selvstendig behandleransvar.
 • Medisinsk ansvarlig for pasienter til annet behandlerpersonell som ikke er lege.
 • Inngå i tverrfaglig team ved poliklinikken
 • Deltakelse i samarbeidsmøter med kommunene og spesialisthelsetjenesten
 • Pårørendearbeid med særlig fokus på barn som pårørende
 • Bruke tverrfaglige ressurser når det er behov for å styrke egen kompetanse og/eller ved direkte konsultasjoner med andre i fagteamet
 • Veilede leger i spesialisering ved DPS
 • Bidra med veiledning av medisinstudenter i klinisk praksis
 • Delta og bidra med sin kompetanse i poliklinikkens internundervisning
 • Delta i fellesmøter på DPS og i klinikken.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig at du er spesialist i psykiatri eller rusmedisin, eller er i et forløp for å bli spesialist.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern eller avhengighetsmedisin

Personlige egenskaper

 • Du trives med å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du er opptatt av å videreutvikle deg som terapeut og interessert i refleksjon knyttet til ditt terapeutiske arbeid.
 • Du er raus og respektfull i møte med kolleger, pasienter og andre samarbeidsparter.
 • Du evner å verdsette kollegers kompetanse, erfaring og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner.
 • Du liker å samarbeide med andre 

Vi tilbyr

 • Avlønning etter gjeldende tariffer.
 • Godt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling
 • Mulighet for kurs og videreutdanning utover spesialisering
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et engasjert, tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø.
 • Klinikken har to bakvaktslag og deltakelse i vaktlag kan vurderes.
 • God tilrettelegging for syklende med sykkelparkering og garderobe. 
 • Gratis parkering
 • Lyse og trivelige lokaler
 • Mulighet for å jobbe fra hjemmekontor etter avtale.
 • Fleksibilitet med tanke på ferieavvikling, avspasering og arbeidstid.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Marioara Covrig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51515361
E-post: marioara.covrig@sus.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne / Sola DPS / Sola DPS poliklinikk, Helse Stavanger HF
Sandevegen 1A
4050 Sola
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image