Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Fastlegehjemmel ved Klosterhagen Legesenter. Listelengde 850

Klosterhagen legesenter er et veldrevet fastlegekontor, der det jobber 6 leger i selvstendig næringsdrift. 3 leger er spesialister i allmennmedisin. 2 leger forventes å slutte grunnet alder i løpet av 2024, og vi ønsker nå nye kollegaer til legesenteret. Legesenteret har 3,8 årsverk med helsesekretærer som roterer mellom ekspedisjon, laboratorium og telefon/timebestilling/kontorfunksjoner. Legesenteret ligger sentralt på Herkulesområdet på Gimsøy, under en km fra Sykehuset Telemark. Kontoret har romslige og moderne kontorer. Legekontoret bruker Infodoc journalsystem. Tilgjengelig utstyr er EKG, Spirometri, 24hBT, ECG247 og laboratorium med bla. Hb, CRP, SR, HbA1c og Glukose. Kontoret har siden oppstart i 2001 vært svært opptatt av å lage gode interne rutiner for godt samarbeid, arbeidsklima og fagutvikling.   

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunal legevakt, ca. 2 vakter/mnd
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon
 • Fullført LIS1/turnus
 • Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig 
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Faglig erfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelagt ALIS-løp med individuell veileder, og mulighet for å fullføre hele spesialiteten i kommunen
 • ALIS avtaler og tilskuddsmidler fra HDIR som bla gir god økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til utdanning (kurs og veiledning)
 • 8.2 avtale eller kommunal lønn med 20% av inntekter
 • Etableringstilskudd, 300 000 ved kjøp av praksis
 • Tilbakekjøpsgaranti ved kjøp av hjemmel
 • Økt basistilskudd for spesialister som utgjør inntil ca. 10% av pasienttilpasset basistilskudd
 • Kommunen etablerer flere nye fastlegehjemler som vil gjøre det lettere å redusere antall listepasienter  
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Mona Yvonne Espeland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4748201982
Arbeidssted
Legetjenesten, Skien kommune
Ulefossvegen 51
3730 Skien