Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

1 Fastlegehjemmel ved Klosterhagen legesenter. Listelengde 850
Dette er et 6 legesenter der 3 av legene er spesialister i allmennmedisin.
Legesenteret har 3,8 årsverk med helsesekretærer som roterer mellom ekspedisjon, laboratorium og telefon/timebestilling/kontorfunksjoner. Legesenteret ligger sentralt på Herkulesområdet på Gimsøy, under en km fra Sykehuset Telemark. Kontoret har romslige og moderne kontorer. Legekontoret bruker Infodoc journalsystem. Tilgjengelig utstyr er EKG, Spirometri, 24hBT, ECG247 og laboratorium med bla. Hb, CRP, SR, HbA1c og Glucose. Kontoret har siden oppstart 2001 vært svært opptatt av å lage gode interne rutiner for godt samarbeid, arbeidsklima og fagutvikling.
 
 
1 Fastlegehjemmel på Kverndalen legesenter. Listelengde 800 +/- 200
Dette er et 12 legesenter som står klart til nyåpning 1.september. Legesenteret vil bli driftet av Skien kommune. Kommunen vil ha driftsansvaret og dekker alle driftsutgifter.
Legesenteret har 8,1 årsverk med sykepleiere og helsesekretærer, og vil være godt utstyrt med alt det som hører til et moderne legesenter. Egen akuttinngang og akuttstuer, samt et moderne og velutstyrt laboratorium. Legesenteret skal bruke Webmed journalsystem. Legesenteret vil ligge sentralt i Skien sentrum; Kverndalen, som er et område i byen under opparbeiding. Uteområdet fra Kverndalen og ned til sentrum blir opprustet med gang- og sykkelvei, beplantning og utsmykking.
 

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunal legevakt, ca. 2 vakter/mnd
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldene avtaler

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon.
 • Fullført LIS1/turnus
 • Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Gode ferdigheter innen kommunikasjon
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelagt ALIS-løp med individuell veileder, og mulighet for å fullføre hele spesialiteten i kommunen
 • ALIS avtaler og tilskuddsmidler fra HDIR som bla gir god økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til utdanning (kurs og veiledning)
 • 8.2 avtale eller kommunal lønn med 20% av inntekter.
 • Etableringstilskudd, 300 000 ved kjøp av praksis
 • Tilbakekjøpsgaranti ved kjøp av hjemmel
 • Økt basistilskudd for spesialister som utgjør inntil ca. 10% av pasienttilpasset basistilskudd.
 • Kommunen etablerer flere nye fastlegehjemler som vil gjøre det lettere å redusere antall listepasienter  
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk 
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninge
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Mona Yvonne Espeland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4748201982
Arbeidssted
Legetjenesten, Skien kommune
Ulefossvegen 51
3730 Skien