Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Seksjon for ortopedi har ledig 2 vikariater på 12 måneder som LIS 3  oppstart august, evt etter avtale.  

Seksjonen i Skien/Porsgrunn har 9 overlegestillinger og 9 LIS-stillinger. I Porsgrunn utfører seksjonen ca 850 dagkirurgiske inngrep og ca 8000 polikliniske konsultasjoner pr. år. Kirurgi på inneliggende pasienter gjøres i Skien. Det utføres ca 1400 ortopediske inngrep i Skien pr. år med en høy andel av øyeblikkelig hjelp. Det er høy aktivitet på skadepoliklinikken med ca 6000 konsultasjoner per år. Ortopedisk sengepost har 21 senger. 
Arbeidssted er for tiden sykehuset i Skien/Porsgrunn, men rotasjon kan medføre arbeid ved andre lokasjoner. Ved intern ansettelse kan andre vikariater bli ledige.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Vakthavende LIS har 9-delt tilstedevakt, delt døgn. 
 • Seksjonen har bred ortopedisk drift.
 • Sengepost og inneliggende ortopedi i Skien.
 • Dagkirurgi og poliklinikk i Porsgrunn.
 • Rotasjon til ortopedisk seksjon på Notodden

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste eller tilsvarende som er godkjent i Norge.
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering.
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vennligst oppgi 2 referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Personlige egenskaper

 • Du bør være engasjert og ha god evne til kommunikasjon både med pasienter og pårørende, kolleger og samarbeidspartnere internt på sykehuset og eksternt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø.
 • Oppfølging, veiledning og obligatoriske kurs.
 • Vaktordning etter gjeldende tjenesteplan.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Apold
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4795877179
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for ortopedi, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien