Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastleger søkes til nytt privat legesenter i Lillehammer – faste stillinger

Midt i Lillehammer sentrum, i Nymosvingen 6, skal det opprettes et nytt legesenter med fem leger. Senteret vil ligge i nyoppussede og moderne lokaler tilpasset legesenterets drift. I samme bygg er det flere andre legesentre og helseaktører. Senterets ansatte vil ha mulighet for egen parkering i senterets umiddelbare nærhet. Oppstart er planlagt til februar 2025.

Stillingene som lyses ut er som ansatt lege i firmaet. Du vil her få en unik mulighet til å være med og starte opp et nytt legesenter, og ha stor påvirkning i utformingen av din egen arbeidshverdag. Du vil ha samme arbeidsvilkår som om du var kommunalt ansatte leger, med faste arbeidstider og konkurransedyktig grunnlønn. Senteret er privat, og det vil derfor i tillegg være muligheter for omsetningsbasert bonus, samt for å bli deleier/partner i selskapet.

Vi søker 3 spesialister i allmennmedisin og 1 ALIS. Pasientlisten vil være på 950 pasienter.

Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. ALIS vil få veiledning av spesialist på legesenteret og du kan bli med i en eksisterende smågruppe som møtes ukentlig. Hele ALIS-forløpet kan tilbys i Lillehammer kommune, og kommunen vil dekke kurskostnader.

Obligatorisk deltagelse i Lillehammer legevakt må påregnes. Lillehammer er vertskommune for interkommunal legevakt med et nedslagsfelt på ca. 70 000 innbyggere. Det vil ikke tilkomme andre kommunale oppgaver utover dette. 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. Vaktbelastning med min 1-3 vakter pr måned.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller ALIS.
 • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
 • Gjennomført norsk LIS1
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som er positiv, fleksibel, og som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt.
 • Du må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt. 

Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med på å utforme og skape et godt kollegialt og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte fagpersoner i et nytt og stort legesenter.
 • Konkurransedyktig lønn med mulighet for omsetningsbasert bonus.
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag i betydelig grad.
 • ALIS avtale med Lillehammer kommune. Kommunen legger til rette for videre spesialiseringsløp med veileder og mulighet for institusjonsplass.
 • Faglig fellesskap og hyggelige kolleger.
 • Dyktige og erfarne helsesekretærer.
Vi gleder oss til å høre fra deg!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Martin Lunke
Telefon: 416 44 613
E-post: martin@lunke.no
Navn: Miriam Tvedt
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: 91705889
E-post: miriam.tvedt@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Nymosvingen 6
2609 LILLEHAMMER