Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus lyser ut en 100% fast stilling som fagansvarlig overlege ved Brystdiagnostisk senter.

Brystdiagnostisk Senter er lokalisert i Hillevåg, i relativt nye lokaler. I avdelingen arbeider 4 radiologer, 13 radiografer og 5 sekretærer. Vi tilbyr undersøkelser med vanlig mammografi, tomosynthese, kontrastmammografi, ultralyd og MR. Vi har tett tverrfaglig samarbeid med bryst- og endokrinkirurger, onkologer, bioingeniører og patologer med ukentlige MDT-møter. I tillegg er det samarbeid mot hovedavdelingen, mot Kreftregisteret og vi har ansvar for Mammografiprogrammet i Rogaland. Vi utfører også ultralydundersøkelser av thyroidea, og samarbeider her tett med kirurger.

Avdelingen benytter kunstig intelligens som beslutningsstøtte og det vil være mulighet for å delta i det videre arbeidet med bruk av kunstig intelligens som et verktøy i radiologisk diagnostikk og bildebehandling.

Vi er en klinisk avdeling som jobber i Dips Arena, og som benytter Sectra RIS og PACS som vårt arbeidsverktøy. Vi bruker Imatis løsningen for innsjekk og betaling.
Målsetningen til Brystdiagnostisk senter er å ha høy kvalitet i alle ledd, yte god service for primærhelsetjenesten, og alltid tilfredsstille de krav om kvalitet som det Nasjonale mammografiprogrammet krever.

Radiologisk avdeling er en travel og trivelig arbeidsplass med over 200 ansatte. Det er et inkluderende arbeidsmiljø med plass til alle. Overlegene er seksjonert innen fagområdene lungesykdommer, onkologi, kardiologi, ØNH, nevrologi, gastroenterologi, urologi, gynekologi, MSK, pediatri, brystdiagnostikk, nukleærmedisin og intervensjonsradiologi. Avdelingen består av "Hovedrøntgen" på sykehuset, Brystdiagnostisk senter, PET/nukleærmedisinsk seksjon samt geografisk adskilte seksjoner i Egersund, Sandnes og Hillevåg.

Avdeling har høyt fokus på faglig kompetanse, forskning og utdanning. Vi legger til rette for faglig påfyll, og prioriterer deltakelse på kongresser og kurs i både inn- og utland. Vi har en moderne utstyrspark og utfører intervensjon og radiologisk diagnostikk på et høyt nivå.

Gjennom avdelingens forskningsgruppe SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory) tilbys gode muligheter for forskning både på PhD- og postdoc-nivå. Det overordnede fokus for SMIL er avansert bildebehandling og kunstig intelligens. Avdelingen samarbeider med UiS, UiB (Mohn Medical Imaging and Visualization Centre), NTNU, UiO, UiT, Kreftregisteret/FHI, og deltar i flere store nasjonale og internasjonale studier. Radiologisk avdeling samarbeider også tett opp mot sykehusets kliniske avdelinger. Det er i dag 1 professor, 1 førsteamanuensis, 7 leger med doktorgrad og 5 leger i PhD-løp i avdelingen.

Stavanger Universitetssjukehus er ett av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus med nesten 8000 ansatte. Sykehuset betjener en befolkning på rundt 370 000 i 18 kommuner i Sør-Rogaland. Dette inkluderer to av landets ti største byer, Stavanger og Sandnes som har et rikt kulturtilbud og gode muligheter for varierte fritidsaktiviteter. Sykehuset ligger i et vakkert område med hav, fjord og fjell i omegn.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Det vil gis et rekrutterings tillegg for radiologer som tilknytter seg BDS 100%.

Tiltredelse 2. september eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for faglig oppdatering og utvikling i seksjonen.
 • Ha ansvar for oppdatering og signering av EQS-protokoller.
 • Ansvar for god prioritering (rett undersøkelse til rett pasient til rett tid) i samarbeid med seksjonsleder.
 • Være kontaktperson mot kliniske avdelinger og radiologisk nettverk i HelseVest.
 • Delta i, og fordele/planlegge LIS-opplæring samt ha ansvar for signering av aktuelle læringsmål.
 • Delta i planlegging av drift i seksjonen.
 • Delta på seksjonsoverlegemøter.
 • Delta i klinisk radiologiske arbeid, og arbeid tilknyttet screeningprogrammet.
 • Delta på demonstrasjoner og MDT-møter.
 • Delta i avdelingens og sykehusets internundervisning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i radiologi.
 • Forskningskompetanse vektlegges.
 • Fast ansettelse som overlege i avdelingen.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Positiv og motivert.
 • Faglig dyktig.
 • Har god samarbeidsevne. 
 • Har evne til å arbeide strukturert og kvalitetsbevisst.
 • Har evne til å erverve seg ny kunnskap.
 • Har evne til å formidle kunnskap.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb.
 • Et trivelig arbeidsmiljø.
 • Et meningsfylt arbeid som også gir personlig utvikling.
 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Det gis et rekrutteringstillegg ved 100% tilknytning til avdelingen.
 • Gode forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Linn Tøsdal
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41216168
E-post: linn.tosdal@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi / brystdiagnostisk senter, Helse Stavanger HF
Torgveien 21A
4016 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image