Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 90 fastlegehjemler fordelt på 24 legesentre. Vi har nå ledig en næringsdrevet fastlegehjemmel tilknyttet Eiker Legekontor, kun 10 minutter fra Drammen sentrum og ca 45 minutter fra Oslo, hvor en kjører mot køen både til og fra jobb.

Eiker Legekontor er en allmennlegepraksis bestående av 2 fastlegehjemler, med 2 tilsatte helsesekretærer. Lokalene er i dag godt egnet for to kolleger som ønsker å drifte sammen. Det er mulighet for kontorfasiliteter til totalt 3 leger ved legesenteret, så det er mulig å lyse ut en nullhjemmel dersom gjenværende fastlege og ny hjemmelshaver med tiden ønsker å utvide fra 2 til 3 leger. Det er gode parkeringsmuligheter og bussforbindelser i nærhet til lokalene. Legekontoret er organisert som et AS, benytter CGM journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til legekontoret.

Fastlegelisten har et listetak på 1100, med gode muligheter for inntjening. Det totale pasienttallet ved legekontoret er per i dag ca 2200. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det må inngås egen avtale med gjenværende lege ved legekontoret før inntreden i gruppepraksisen.     

Drammen Kommune tilbyr etableringstilskudd til fastlege som overtar denne hjemmelen, hvor ny hjemmelshaver ved Eiker Legekontor vil kunne få tilskudd på inntil 200 000 kr.         

Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Drammen får du tilbud om ALIS avtale tilpasset dine behov. ALIS får ved oppstart raskt tildelt veileder og får tilbud om tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i kommunen, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus.

Fastlegers kompetanse er verdifull, og Drammen kommune er opptatt av et tett og godt samarbeid mellom fastleger og kommune. Det jobbes aktivt med å legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid på fastlegenes premisser, blant annet ved at faglige samlinger tilbys regelmessig i regi av kommunen. 
 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Bidra til drift og utvikling av legekontoret
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon, samt gjennomført LIS1 eller tilsvarende
 • Spesialist, eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Kjennskap til norsk helsevesen
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon skal vedlegges søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • God evne til refleksjon rundt fag og pasientmøter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Etableringstilskudd på inntil 200 000 kr
 • Robust og velfungerende legevakt, med mulighet for fritak fra legevakt første året som fastlege
 • Faglige samlinger for fastleger i regi av kommunen
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgrupper
 • Mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus  
   
Tiltredelse etter avtale. 
 
 
I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller NOKUT, samt godkjent autorisasjon fra Helsedirektoratet. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gupta, Rajesh
Tittel: Fratredende fastlege
E-post: gikkigupta@hotmail.com
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4825491531
Arbeidssted
Eiker legekontor
Nybruveien 3
3055 KROKSTADELVA