Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Seksjon rusakuttmottak og avgiftning (RUA) ved Oslo universitetssykehus HF, Aker, lyser ut to vikariat for lege i spesialisering. Behandlergruppen består av ni overleger, elleve LIS, samt tre psykologer. RUA er del av Avdeling Rus- og avhengighetsbehandling (ARA), som har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. ARA består av seks seksjoner totalt og har et variert behandlingstilbud som dekker basistjenester med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og døgnbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er organisert i avdelingen som har et tett samarbeid med RusForsk og andre forsknings og utdanningsinstitusjoner ved og utenfor Universitetet i Oslo. Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har et aktivt og bredt sammensatt brukerråd.

RUA har høy kompetanse i avrusning fra alkohol, legeforskrevne medikamenter, samt illegale rusmidler. RUA gjennomfører medikamentopptrappinger/-nedtrappinger av pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), herunder avrusning av pasienter til videre behandling poliklinisk eller i døgn. RUA har også nært samarbeid med Legevakten om overdosepasienter, samt med smerteavdelingen om nedtrapping eller medikamentkonvertering av kroniske smertepasienter med problematisk opioidbruk.

Seksjonen har høy aktivitet i behandling av pasienter med rusrelaterte lidelser. Pasientgruppen har høy grad av somatisk og psykisk komorbiditet som sammen med sosiale problemer utfordrer behandlere i helhetlig og tverrfaglig behandlingstilnærming i nært samarbeid med primær og spesialisthelsetjenesten.

Vi har fra 1.9.2024 følgende LIS-stillinger ledige i avdelingen:

1 vikariat med varighet på 12 måneder med mulighet for forlengelse
1 vikariat med varighet på 6 måneder med mulighet for forlengelse.
Behandling av søknader, innkalling til intervju og ansettelse vil skje fortløpende.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelser
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere for å fremme et best mulig pasientforløp
 • Arbeidet er organisert i team og vi ønsker at du skal være med å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i enheten, seksjonen og avdelingen
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjente læringsmål i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Lege uten turnustjeneste kan bli vurdert
 • Erfaring fra rusbehandling, psykisk helsevern eller rusomsorg er ønskelig
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig og ha god kommunikasjonsevne
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Særlig interesse for faget, som ønsker å hjelpe mennesker med sammensatt sykdomsbilde i vanskelige livssituasjoner
 • God arbeidskapasitet, er strukturert, samt behersker norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Individuell opplæring og oppfølging av kollegaer
 • Spennende oppgaver i et stort og tverrfaglig miljø med leger, psykologer, sosionomer og sykepleiere
 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Det er mulighet for forlengelse av vikariatet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Shamraiz Ahmed Sharif
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4799885880
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4825887996
Arbeidssted
Aker
Trondheimsveien 235
0586 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image