Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kommuneoverlege i Vefsn kommune, rekrutteringstilskudd kr 200.000-

Vefsn kommune har i dag 15 fastlegehjemler og en stilling som sykehjemslege. Fastlegene er fordelt på tre legekontor, Sjøgata legekontor, Mosjøen legesenter og Vefsn legesenter. Det er i dag 13 av 15 fastlegehjemler som er besatt. 9 av fastlegehjemlene er privatpraktiserende og 4 er kommunalt fast ansatt. 

De to ledige stillingene som fastlege er lyst ut, og der kan søker selv velge om de ønsker å være kommunalt ansatt eller privatpraktiserende.

Vefsn kommune søker kommuneoverlege.

Som kommuneoverlege er du kommunens medisinskfaglige rådgiver og har en overordnet og strategisk rolle innenfor folkehelsearbeid, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap. Du har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver, smittevern og det faglige ansvaret for legetjenesten i kommunen.

Vi søker en medarbeider som har relevant fagkompetanse og stort engasjement for faget. Du må ha evne til å håndtere nye utfordringer, samt å bidra til utvikling etter blant annet samhandlingsreformens intensjoner.

I stillingen som kommuneoverlege har du en viktig rolle i samhandlingen med andre tjenester innad i kommunen, samt i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Du vil bli en del av det gode kollegiale samarbeidet mellom kommuneoverlegene på Helgeland. I tillegg vil du være en nær samarbeidspart med avdelingsleder for legetjenesten samt administrativt støttepersonell.

Andre viktige områder innenfor stillingens arbeidsområde er legevakt, beredskap, psykisk helse, fastlegeordning og helserett.

Krav til stillingen
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • God fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Ønske om spesialisering i samfunnsmedisin. For den rette kandidaten legger vi til rette for spesialiseringsforløp i samfunnsmedisin
 • Relevant erfaring
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
Vi søker medarbeider som:
 • er fleksibel, viser initiativ og er løsningsfokusert
 • er pådriver og inspirator i tverrfaglig samarbeid kommunalt og interkommunalt
 • ser lokalsamfunnets utvikling og muligheter
 • ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver
 • personlige egenskaper for stillingen vektlegges
Vi tilbyr
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Kommuneoverlegestilling som har administrativt støttepersonell
Lønnsvilkår
Lønn etter avtale.

Vi tilbyr
Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår
Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

https://imosjoen.no/

For stillinger i Vefsn kommune
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vefsn kommune
Kontaktperson
Navn: Tom Roger Strøm
Telefon: 995 74 163
Arbeidssted
Skjervgata 34
8657 MOSJØEN
Søk på stillingen