Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemler ved Vefsn legesenter i Mosjøen med rekrutteringstilskudd kr. 200.000,-.

Vefsn Kommune har foretatt omfattende endringer for sine fastlønnede leger ved Vefsn Legesenter. Vi satser på gode arbeidsvilkår til legene våre med fornuftig arbeidsbelastning.
Vefsn kommune har i dag 15 fastlegehjemler. Vi har i dag to ledige fastlegehjemler ved Vefsn legesenter. 

Vi tilrettelegger for faglig utvikling og tilbyr gode vilkår for ALIS med ukentlig avsatt tid til veiledning. Videre jobber vi med en fleksibel ordning for å kunne ta administrasjonstid på hjemmekontor. Legekontoret ligger i nye lokaler og huser 5 fastlegehjemler. Det er knyttet 3,75 helsesekretærstillinger til kontoret og det er et godt arbeidsmiljø blant helsepersonell på legesenteret. Kontoret er godt utstyrt. Vi har bl.a. spirometri, EKG, ultralyd og Holter, samt et velutstyrt laboratorium.

Fastlegehjemmel har et listetak på 820 pasienter. Ved 20 % tilsynsarbeid er listetaket på 660 pasienter. 

Pr i dag er det tilpliktet 12- delt legevakt.

Krav til stillingen:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS1, jfr krav i spesialist forskriftens paragraf 18.
 • Politiattest framlagt før tiltredelse.
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Norsk spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller ønske om å gjennomføre Spesialistutdanning
 • Innehar gode norskkunnskaper, og kjennskap til lov og regelverk.
 • God kjennskap til det norske helsevesen.
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin, fagutvikling og kvalitetsarbeid.
Det legges særlig vekt på personlige egenskaper.
Vi ber om at det oppgis referanse i søknaden.

Vi tilbyr:
 • 200.000,- i rekrutteringstilskudd til leger som i dag ikke har pasientlister i Vefsn kommune.
 • Mulighet for 8.2 avtale for privat næringsdrivende lege.
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår med fastlønn
 • Inntil 50 % incentivlønn av HELFO takster
 • Varierte arbeidsdager i et godt arbeidsmiljø.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
 • Dekning av deler av eventuelle flyttingsutgifter.
 • Fleksibilitet ved deltakelse i utdanningsaktiviteter/spesialist forløp i allmennmedisin (ALIS)
 • Dekning av kursutgifter som ikke dekkes av legeforeningen for å oppnå eller opprettholde spesialister.
 • Leger som er i et ALIS løp får tilgang til veileder 1 gang pr uke, og kommunen plikter å følge de krav som ligger i ALIS løpet.
 • Spesialister i allmennmedisin får tilbud om 2 uker lønnet utdanningspermisjon i året.
 • Legene ved legesenteret har én dag i uken til administrasjon.
 • Kommunen sørger for vikar ved ferieavvikling.
https://imosjoen.no/

For stillinger i Vefsn kommune:
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter Vefsn kommune - Ledig fastlegehjemmel ved Vefsn legesenter i Mosjøen hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vefsn kommune
Vefsn legesenter
Kontaktperson
Navn: Tom Roger Strøm
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 995 74 163
Arbeidssted
Nyrudvegen 10
8657 MOSJØEN
Søk på stillingen