Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Dalane DPS er en del av Helse Stavanger, psykiatrisk klinikk. DPS`ets opptakskommuner er Egersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal, i alt ca 24000 innbyggere.Dalane DPS er en spennende arbeidsplass, vi jobber tett sammen med våre opptakskommuner rundt våre innbyggere med psykiske utfordringer.

Dalane DPS består av en poliklinikk, gruppepoliklinikk, intergrert poliklinikk, ambulerende rus-psykiatriteam, og akutte tjenester. Sengeposten har 10 sengeplasser. Overlegen vil i hovedsak være tilknyttet poliklinikken.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter, tverrfaglig samarbeid eksternt og internt. Deltakelse i undervisning og veiledning
 • Har medansvar for at utdanningen av leger i spesialisering ved Dalane DPS skjer etter gjeldende regelverk og i samarbeid med psykiatrisk klinikk
 • Holde seg faglig oppdatert og bidra til at virksomheten ved DPS`et er i tråd med nasjonale retningslinjer og oppdragsdokumenter
 • Stillingen er primært lagt til poliklinikken, men det er også aktuelt med noe arbeid på sengeposten blant annet ved ferieavvikling

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i voksenpsykiatri med norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i DPS
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Være en god teamarbeider, strukturert og effektiv, med respekt for kolleger
 • Fleksibel, reflektert og nyskapende
 • Raushet og godt humør passer godt inn i vårt DPS
 • Må kunne fremme en likeverdig dialog i samtale med pasienter og pårørende 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Et innovativt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling
 • Et arbeidsmiljø preget av omtanke og handlekraft
 • God pensjonsordning - KLP
 • Yrkesskade-, gruppeliv- og tjenesteforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag, turgruppe og rabatter bl.a. kulturtilbud og trening
 • HjemJobbHjem – ordning (rabatt på månedskort for buss og tog i Rogaland, samt gratis bruk av by-sykkel)
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv  

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Georg Omland
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4748277071
E-post: georg.andreas.ostrem.omland@sus.no
Navn: Petter Brabec
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: +4747638739
E-post: petter.brabec@sus.no
Navn: Mette Gjøvåg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4799265165
E-post: mette.gjovag@sus.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne / Dalane DPS, poliklinikk, Helse Stavanger HF
Sjukehusveien 38
4373 Egersund
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image