Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Lillehammer har en middels stor røntgenavdeling med hyggelig arbeidsmiljø, faglig dyktige og engasjerte radiologer og stabil arbeidsstokk. Vi har 8 laboratorier, inkludert bl.a. to moderne CT-maskiner, en MR-maskin, to ultralydlaboratorier og et nytt gjennomlysningsapparat. Det planlegges installasjon av ny MR 2025. Avdelingen har i dag 13 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Totalt er vi 120 ansatte.
Sykehuset på Lillehammer har stor indremedisinsk avdeling, kirurgisk avdeling med gastrokirurgi og ortopedi, nevrologisk avdeling med slagsenter, kvinneklinikk og barneavdeling. Vi tilbyr spesialiserte undersøkelser for utredning og diagnostikk innen alle disse fagfeltene, og vi har en variert akuttmedisinsk arbeidsdag.
Lillehammer er sportsdestinasjon og vi har mange traumemottak, ofte i forbindelse med alpinski og downhill-sykling.
Ved å jobbe hos oss får du dekket store deler av 3a- læringsmålene i kompetanseportalen og et godt grunnlag for gjennomstrømningsstillinger sentralt. På grunn av at en av våre LIS reiser til gjennomstrømningsstilling ved gruppe-1 sykehus er det ledig vikariat hos oss.

Røntgenavdelingen Gjøvik-Lillehammer er samorganisert med enhetlig ledelse. Den aktuelle utlyste LIS-stillingen er tilknyttet Lillehammer.

Arbeidsoppgaver

Som LIS i radiologi skal du inngå i utdanningsforløpet og bli opplært på våre tilgjengelige modaliteter.
Etter en periode med basisopplæring går du inn i 6-delt primærvaktsjikt med passiv nattevakt.

Undervisning og kurs:
Det avholdes internundervisning 2 ganger ukentlig á 45 minutter der LIS inngår i rotasjonsordning.
LIS deltar på de anbefalte nasjonale utdanningskursene i regi RegUt.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon og helst gjennomført LIS 1-tjeneste.
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig og tilfredsstille krav til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.

Personlige egenskaper

  • Vi søker lærevillige faglig interesserte personer med engasjement, gode kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide med kolleger.
  • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

  • Et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på faglig høy kvalitet og godt tilrettelagte læringsforhold.
  • Strukturert opplæringsplan i henhold til nasjonale krav for spesialistutdanning.
  • Mulighet for overgangsbolig i en periode betalt av arbeidsgiver.
  • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
  • Gode pensjonsordninger gjennom KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Åse Øvrevik Sulheim
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4747085227
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen