Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det tilbys vikariat(-er) som LIS-3 innen ortopedisk kirurgi med tiltredelse 1. september 2024 eller etter avtale. 

Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold er en stor ortopedisk avdeling og dekker det ortopediske behandlingstilbudet til befolkningen i Østfold og Vestby. Med unntak av avansert bekkenkirurgi og nevrokirurgi, dekker avdelingen de fleste øyeblikkelig-hjelps-funksjoner i sitt opptaksområde på rundt 300.000 innbyggere.

Avdelingen er seksjonert i fem seksjoner: seksjon for traumatologi, seksjon protese- og ryggkirurgi, seksjon for fot, barn og infeksjon, seksjon for artroskopi, samt seksjon for håndkirurgi. Det drives en utstrakt skadebehandling både ved skadepoliklinikken og ved sentraloperasjon. Den elektive virksomheten omfatter kne- og hofteproteser, ryggkirurgi, artroskopisk kirurgi samt en utstrakt virksomhet innenfor hånd- og fotkirurgi, hvor vi er landsledende. Virksomheten foregår både dagkirurgisk og på inneliggende pasienter. Den planlagte virksomheten gjøres i Moss mens øyeblikkelig hjelp betjenes på Kalnes. Den polikliniske virksomheten foregår både i Moss og på Kalnes.

Avdelingen har et tredelt vaktsjikt på Kalnes med lege i spesialisering som primærvakt, erfarne LIS og ferske spesialister i sekundærvakt, og mer erfarne spesialister i teriærvakt. Vi har tertiærvakt innenfor områdene traumatologi og rygg. Primærvaktene har et særskilt ansvar for driften i akuttmottaket, samt gjennomføring av ø-hjelpsoperasjoner og konferering med LIS-1 vakt, legevakt og andre leger utenfor sykehuset. Sekundærvaktene er med i visittarbeid, deltar i operasjonsaktiviteten og konfereres fra ortopedisk primærvakt. Tertiærvaktene er mentor for underliggende sjikt, samt de som gjør tilsyn på samarbeidende avdelinger. I tillegg foreligger det et vaktsjikt i Moss for de elektive pasientene. Det drives utstrakt forskningsaktivitet ved avdelingen, som har en egen forskningsansvarlig i 50 % stilling. Ortopedisk avdeling er godkjent utdanningsinstitusjon innen ortopedisk kirurgi. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Vakttjeneste er for tiden 8-delt med tilstedevakt bak sekundærvakt (generell ortopedi) og tertiærvakt (traumatolog og ryggvakt)
 • LIS 3 deltar i rotasjon ved alle seksjoner. Derfor blir det arbeidsted på begge lokasjoner 
 • Veiledning av LIS 1

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Du må være faglig engasjert og motivert
 • Du må ha god beslutningsevne og evne til å foreta nødvendige prioriteringer i pasientbehandlingen
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid med ulike fagmiljøer vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du må være interessert i å arbeide i et dynamisk miljø
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du må bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du må være fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Du må ha evne til å løse flere oppgaver samtidig
 • Du må evne å arbeide selvstendig og i team
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et dynamisk og kompetent arbeidsmiljø i et nytt akuttsykehus og et nyrenovert elektivt sykehus
 • Et akademisk miljø med stor forskningsaktivitet
 • Veiledning i utdanningsperioden
 • Faglig spennende utfordringer
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

_____________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Sandro Rolle
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 930 90 399
Arbeidssted
Seksjon for leger i spesialisering (LIS) ortopedi
Kalnesveien 300
1714 Grålum