Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus er lokalisert på Haugenstua og har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113) og pasienttransport i Oslo og Akershus. Ambulanseavdelingen består av 19 stasjoner fordelt over 7 enheter og er Norges mest aktive ambulansetjeneste. Stillingen vil inngå i et team av tre leger. 

Vi har ledig en 50 % stilling som overlege/medisinsk rådgiver i Ambulanseavdelingen.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Arbeidsoppgaver
 • Systemarbeid for ambulanseavdelingen
 • Bidra med forbedringsarbeid og risikovurderinger
 • Arbeid med klagesaker og medisinske avvik 
 • Utvikle undervisningsmateriell
 • Undervisning og veiledning internt og eksternt
 • Utvikling av faglige og praktiske prosedyrer
 • Samhandling og møteaktivitet med AMKs / Ambulanseavdelingens interne og eksterne samarbeidspartnere  
 • Andre oppgaver må påregnes ved behov
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Ønskelig med erfaring fra legevakts-/akuttmedisinsk arbeid og/eller samfunnsmedisin
 • God kjennskap til organisering av primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Interesse for kvalitets-, forbedrings- og avviksarbeid
 • Ferdigheter i analytisk arbeid
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • kan samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • evner å samhandle på alle nivåer i organisasjonen
 • kan jobbe selvstendig og i team
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • har et løsningsorientert fokus
 • er omstillingsdyktig og fleksibel
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Karianne Frengley Holm Aune
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4795251015
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4824063634
Arbeidssted
Kristoffer Robins vei
0890 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image