Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune har en fastlegeavtale ved Skotselv legesenter. Her kan du velge mellom kommunal fastlege med fastlønn eller selvstendig næringsdrift med gunstige vilkår for overdragelse. Om ønskelig kan man gå over til næringsdrift etter en periode med kommunal ansettelse.

Legesenteret er et hyggelig, veldrevet 2-legekontor beliggende sentralt i Skotselv, med gode parkeringsmuligheter. Det er planer om utvidelse til tre leger, foreløpig beregnet innen utgangen av 2025. Avstand til Drammen og Kongsberg er 30 min og til Oslo ca 1 time med bil. Listelengden er på 800 pasienter, med mulighet for utvidelse. Kontoret har nyoppusset venterom, nybygd resepsjon, lab og har standard utstyr. Det er ansatt to dyktige legesekretærer med god kapasitet.

Vi har moderne interkommunalt legevakt i Kongsberg, med gode vaktordninger og lav vaktbelastning. 

Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regelverk, faglige kvalifikasjoner, motivasjon og personlig egnethet.  

Stillingen er ledig fra 01.09.24.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Deltagelse i legevaktsarbeid ved Kongsberg interkommunale legevakt
 • Spesialister kan få veilederansvar etter avtale 
 • Kollegial fraværsdekning på legekontoret ved ferier og annet fravær  
 • Andre kommunale oppgaver kan bli tildelt ved behov

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon uten begrensninger (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gjennomført Lis1  
 • Spesialist i allmennmedisin eller i oppstart av/under spesialisering 
 • Behersker norsk språk muntlig og skriftlig 
 • Erfaring fra allmennmedisin

Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil  
 • Gode samarbeidsevner både med kolleger og andre samarbeidspartnere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ved næringsdrift vil evne til å drive legepraksis bli vektlagt
 • Gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må framlegges før tiltredelse

Vi tilbyr
Ved fastlønn:
 • Grunnlønn + 20 % provisjon fra pasientgenererte inntekter
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Hvis ønskelig, er det mulighet for ALIS-løp
Ved næringsdrift:
 • Mulighet for å søke etableringstilskudd på inntil kr 300 000 ved kjøp av fastlegepraksis
 • Fraværskompensasjon i inntil 10 dager pr år ved egen eller barns sykdom
 • Dekning av kostnader inkl. praksiskompensasjon, til videre- og etterutdanning
 • Hvis ønskelig, er det muligheter for ALIS-løp
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktperson
Navn: Merete Simensen
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: +47 90799589
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Verksveien 90
3330 SKOTSELV
Søk på stillingen