Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Haugesund er regionssenteret på Haugalandet og en kommune med rundt 38 000 innbyggere. Som nærmeste nabo til Nordsjøen i vest og med kort avstand til fjellområder i øst, kan regionen by på de vakreste solnedganger rett utenfor stuedøra til mulighet for friluftsliv med naturopplevelser og utendørsaktivitet gjennom alle årstider. Haugesund og omegn kan i tillegg tilby et svært mangfoldig kulturtilbud, et godt utbygd barnehage- og grunnskoletilbud, fem videregående skoler samt en avdeling av Høgskolen på Vestlandet. Sentralt i byen ligger Haugesund sykehus Helse Fonna og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus side om side. en kommune som ønsker at du skal lykkes, vil vi forsøke å legge til rette for deg som søker til fastlegehjemmel så langt det lar seg gjøre.

Det er for tiden 38 fastlegehjemler i kommunen og som håndteres fra 2 kommunale legesentre og 7 privat drevne legesentre.

Da leger enten  trenger permisjon som følge av svangerskap og fødsel eller som følge av krav om praksis i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin har vi ledig vikariat på fra seks til 12 måneders varighet. Og siden noen leger velger å pensjonere seg etter mange år som fastlege har vi ledige fire fastlegehjemler for fast ansettelse/avtaleinngåelse. For å sikre nye leger en noenlunde myk start , har vi delt to fastlegehjemler i fire , slik at det er mulig å starte med liste på < 700 innbyggere men med krav om å øke listen til 1000 innen seks måneders praksis. 

Ledige fastlegehjemler kan utøves ved Flotmyr helsehus, Bylegane  og ved Bleikemyr legesenter.
6 måneders vikariat ledig på legesenter sør fra 20. august 2024

12 måneders vikariat ledig fra oktober 2024 ved Haugesund legesenter

Arbeidsoppgaver
- Ordinært forebyggende og kurativt arbeid i en fastlegepraksis
- Deltagelse i legevakt
- Mulighet for tilplikting til kommunal bistilling inntil 20% ved behov (eksempelvis legevakt dagtid, helsestasjon barn/unge eller migrasjonshelse)

Kvalifikasjoner
- Leger med norsk autorisasjon og med godkjent LIS1
- Du er spesialist i allmennmedisin eller ønsker å inngå avtale om ALIS for på sikt å bli spesialist i allmennmedisin
- Du må ha førerkort
- Det er krav om gyldig politiattest
Personlige egenskaper
- Du har ønske om kontinuitet i kontakt med pasientene på lista
- Du har interesse for akuttmedisin
- Du er systematisk, strukturert og har høy faglig integritet samt evne til å jobbe under press
- Du er god på samarbeid og samhandling med andre kolleger og andre faggrupper
- Du er opptatt av faglig utvikling og tilegning av kompetanse
- Du liker å jobbe i team
- Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø blant kollegiet og bidrar til en faglig delekultur innad ved senteret
- Du kan kommunisere både muntlig og skriftlig med alle på norsk

Vi tilbyr
- Gode lønnsbetingelser der du det første året i hjemmelen ansettes på fastlønn kombinert med 75% insentivlønn av overskytende 53 000,- i inntjening av Helfo-refusjon og egenandel
- Etter ett år i fastlønnet stilling forutsettes overgang til selvstendig næring i form av 8.2-avtale
- Inngått ALIS-avtale genererer gode insentiver og støtteordninger etter overgang til selvstendig næring
- Praksiskompensasjon ved fravær syke barn
- Du blir en del av et samlet sterkt og hyggelig allmennlegemiljø
- Legevakt på en veldrevet, interkommunal legevakt med 2 leger på vakt sammen med dyktig hjelpepersonell, vaktbelastning i snitt 3 vakter pr. måned.
- Nærhet til lokalsykehus

NB - Begge vikariatene lønnes på fastlønn m/insentivlønn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktperson
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef/virksomhetsleder hjemmetjenesten
Telefon: +47 52 74 41 11
Arbeidssted
Rådhusgata 66
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen