Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Seksjonen har behandlingsansvaret for alle kvinner i Vestfold med underlivssykdommer, og har 10 overleger med 9-delt tilstedevakt og 8 leger i spesialisering. Vi har ca. 1900 fødsler i året, 1300 innleggelser på gynekologisk seksjon og 15.000 polikliniske konsultasjoner per år.  

Vaktordningen er for tiden 8-delt primærvakt. Avtjening av kirurgisk tjeneste foregår ved eget sykehus etter søknad til Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, SiV HF. Spesialitet: Fødsel- og kvinnesykdommer 

Ved omrokkering internt kan øvrige søkere bli vurdert for tilsvarende stilling uten ny utlysning.

Tiltredelse 01.09.2024 eller etter avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver knyttet til fødsel- og kvinnesykdommer

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring innenfor gynekologisk fagfelt
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både med pasienter og kollegaer
 • Forskningskompetanse

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner og høy relasjonell kompetanse
 • Åpen for nye utfordringer
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, må beherskes for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Du ser verdien av et godt arbeidsmiljø, og ønsker å bidra til dette
 • Personlige egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En spennende arbeidsplass i stadig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Steinar Fritzner Rafaelsen Holmsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4722117187
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gynekologisk seksjon - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg