Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim interkommunale legevakt har fra 1. september 2024 to faste ledige stillinger i 100 prosent som overlege/medisinskfaglig rådgiver med arbeid på dagtid. 

Legevakta i Trondheim er interkommunal og betjener Trondheim kommunes innbyggere døgnet rundt ved akutt skade eller sykdom når fastlege ikke kan benyttes. I tillegg betjenes innbyggerne i Malvik, Melhus og Midtre Gauldal etter kl. 16.00 på hverdager og hele døgnet på helg og i høytid.

Totalt dekker legevakta et befolkningsgrunnlag på ca. 270 000 innbyggere etter kl. 16.00 hverdager, helg og høytider. Legevakta har en legebil som er bemannet med en lege og en ambulansearbeider, hele døgnet. 

Trondheim interkommunale legevakt er en del av kommunens akuttberedskap og yter hjelp ved akutt sykdom, skade, psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Legevakta er organisert under Enhet for legevakt, legetjenester og smittevern og er lokalisert på Øya som ligger i kort avstand til St. Olavs hospital.

I stillingen vil du jobbe både administrativt og klinisk. Du må ønske å jobbe i et faglig engasjert miljø som er i stadig utvikling. Stillingene innebærer medisinskfaglig rådgivning for stasjonær legevakt og legebil.

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Tett samarbeid med medisinskfaglig ansvarlig overlege
 • Administrative oppgaver som klagesaker, avviksbehandling, individuelle saker, intern og ekstern samhandlings- og nettverks arbeid
 • Kvalitetssikring av dokumenter og prosedyrer
 • Delta i pågående og nye utviklingsprosjekter, i samarbeid med medisinskfaglig ansvarlig overlege og andre de ulike profesjonene ved enheten
 • Arbeide med effektivisering og utvikling av drift på stasjonær legevakt, i samarbeid med de andre medisinsk faglige rådgiverne på avdelingen
 • Bidra faglig med undervisning og fagutvikling
 • Klinisk arbeid på avdeling
 • Veiledning  og supervisjon for leger i spesialisering i allmennmedisin og LIS1 - leger

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, eller annen relevant spesialitet
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra kommunehelsetjeneste i Norge
 • Erfaring fra allmennlegetjeneste/legevaktsarbeid,
 • Erfaring fra legevaktsarbeid vil bli vektlagt
 • Fordel med erfaring fra administrativt arbeid
 • Ønskelig med gjennomførte obligatoriske kurs jf. akuttmedisinsforskriften
 • Gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Initiativrik
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Engasjert og opptatt av et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø, selvstendige arbeidsoppgaver og arbeid i team
 • Fleksitid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Silje Nilsen
Tittel: Overlege/medisinisk fagl. rådg
Telefon: 92032794
Navn: Grethe Ramsland
Tittel: Konsulent
Telefon: 90886944
Arbeidssted
Mauritz Hansens gate 4
7030 TRONDHEIM