Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du spesialist i allmennmedisin og vil jobbe som fastlege ved det nye legekontoret på Kræmer brygge?

Tromsø Kommune er opptatt av at legene ved det nye legekontoret skal sikres en god oppstart ved det nye legekontoret. Vi er stolt av å kunne tilby en særdeles god oppstarts avtale med varighet på inntil 18 måneder. I avtalen tilbys det blant annet gradvis opptrapping av husleie(starter på 0,- de første 6 mnd), støtte til øvrig personell mm., samt at Kommunen stiller med økonomisk tilleggsikkerhet. Denne avtalen vil komme i tillegg til de øvrige tilskuddene som fremkommer lenger ned i utlysningen.
Det er også mulighet å flytte eksisterende hjemmel over til det nye legekontoret. Ta gjerne kontakt for mer utfyllende informasjon.
 
Vi oppretter gradvis åtte nye hjemler ved et nyetablert legekontor, og er godt i gang med rekrutteringen. I denne omgang søker vi inntil 3 allmennlegespesialister, hvorav det er ønskelig at en skal fungere som daglig leder i oppstartsperioden. Legekontoret er lokalisert i nyoppussede og topp moderne lokaler på Kræmer brygge (2. etg. i bygget over Eurospar Kræmer). Tromsø kommune vil gjennomføre etableringen av kontorfasilitetene som skal stå klare i løpet av siste kvartal i 2024.
 
Vi ønsker at den som skal inneha rollen som daglig leder kan være med i etableringsfasen. Stillingen vil være midlertidig og opptil 20 % frem til overtakelse av kontoret. Om man ønsker rollen som daglig leder, ber vi om at det fremkommer av søknaden. For øvrig må det påregnes noe møtevirksomhet og planlegging for alle som har fått tildelt hjemmel frem til dørene åpnes rundt siste kvartal i 2024.
 
Legene som inngår i legekontoret forplikter seg til å sammen opprette et fastlegeselskap som skal overta leieforholdet, og ellers alle forpliktelser i relasjon til kontoret. Tromsø kommune vil bidra med praktisk hjelp i forbindelse med etablering frem til åpning av kontoret for å sikre smidig og god oppstart. Det vil utarbeides en kontrakt mellom Tromsø kommune og den enkelte lege (Individuell avtale om allmennpraksis) hvor overdragelse og øvrige betingelser vil beskrives. Det foreligger en avtale mellom "Fastlegeselskapet AS" og kommunen vedrørende overtakelse av forpliktelser.
 
For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune bl.a. økt basistilskudd, etableringstilskudd på 150 000 kr til oppkjøp av nyopprettet hjemmel og kommunal sykeforsikring.. Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaverne, med oppstart etter avtale. Dette avhenger av når kontorene er klar til innflytting (forventet siste kvartal i 2024). Det kan påregnes inntil 7,5 timer per uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis. 

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet. 
 • Kan jobbe selvstendig og ta raske beslutninger.
 • Er positiv og samarbeidsvillig.
 • Behandler pasienter og medarbeidere med respekt.
 • Er løsningsorientert.

Vi tilbyr
 • Etableringstilskudd på 150 000 kr til oppkjøp av nyopprettet fastlegehjemmel.
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd pr. pasient opptil 1000 pasienter
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barns/-eget sykefravær inntil 10 dager pr. år.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Søker bes oppgi minimum to referanser.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Andre Sollied-Sørensen
Tittel: Seksjonsleder for helsetjenester
Telefon: 90619167
E-post: andre.sollied-Sorensen@tromso.kommune.no
Navn: Jeanett Sivertsen
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 95117421
E-post: jeanett.sivertsen@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Stakkevollvegen 41
9010 TROMSØ
Søk på stillingen