Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker overlege for arbeid blant erfarne kolleger innenfor invasiv kardiologi.

Hjertemedisinsk avdeling ved Ahus Gardermoen og Nordbyhagen (Lørenskog) driver utstrakt virksomhet innenfor invasiv kardiologi og vi søker spesialist i hjertesykdommer med god invasiv erfaring til en fast stilling. Hovedarbeidssted vil være ved blant meget erfarne kollegaer på seksjon for invasiv kardiologi på Ahus Gardermoen (tidligere LHL-sykehuset). Arbeid må også påregnes ved invasiv seksjon på Ahus Nordbyhagen.  Legen vil inngå i invasivt vaktsamarbeidet der. 

Seksjonen for invasiv kardiologi på Gardermoen har i dag 6 overlegeårsverk for invasive kardiologer.  Seksjonen tar imot pasienter for invasiv utredning og behandling av koronarsykdom og utredning av hjerteklaffefeil.  Vi utfører årlig ca. 3000 elektive eller halvøyeblikkelige invasive koronar angiografier og ca. 1000 PCI-prosedyrer. På Nordbyhagen er det større innslag av akutte invasive prosedyrer knyttet til ustabil angina pectoris og hjerteinfarkt.

På Gardermoen er det variert arbeidsdag med god helhet og kontinuitet i pasientoppfølgingen. Normalt vil legen som foretar den invasive prosedyren også være den samme som foretar vurdering av pasienten før og etter det invasive arbeidet under oppholdet. Dersom  legen innehar tilfredsstillende kompetanse innenfor ekkokardiografi, vil det også benyttes etter behov. Erfaringsmessig har denne arbeidsformen resultert i meget høy pasienttilfredshet og god trivsel i en erfaren legestab. Arbeidet støttes av eget meget erfarent team av samarbeidende sykepleiere og radiografer.

Ved seksjonen på Gardermoen utføres årlig også ca. 600 ablasjonsbehandlinger, for det meste atrieflimmerablasjoner, utført ved elektrofysiologer.

Hjertemedisinsk avdeling, Ahus, er én av landets største hjerteavdelinger (samlet ca. 300 årsverk) ved landets største akuttsykehus.
Avdelingen består av 11 hjerteovervåkningsplasser med etablert invasiv monitorering og mekanisk sirkulasjonsstøtte, 49 sengeplasser på to sengeområder på Nordbyhagen og 30 senger ved Gardermoen (felles med kirurgi), brystsmerteenhet felles med akuttmottak, stor poliklinikk med dagpost, hjerteskole, ekkolaboratoriet med ansvar for høyresidig hjertekateterisering, PM/ICD-enhet med over 500 årlige prosedyrer samt seksjon for invasiv kardiologi med døgndrift. Avdelingen har et meget sterkt forskningsmiljø og har tre professorer og flere stipendiater ansatt. Avdelingen arbeider kontinuerlig og målrettet for god LIS-utdanning. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

Tjenesten innbefatter arbeid som invasiv kardiolog, primært ved seksjon for invasiv kardiologi på Ahus Gardermoen. 

Dagarbeid på tilsvarende seksjon på Ahus Nordbyhagen må påregnes

Deltagelse i det invasive vaktlaget på Ahus Norbyhagen

Deltagelse i forskning er ønskelig

Kvalifikasjoner

Spesialist i hjertesykdommer.

Gode ferdigheter innen invasiv kardiologi (koronar angiografi og PCI)

God kompetanse innenfor ekkokardiografi er en fordel

Forskererfaring er en fordel

Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

Ansvarsbevisst

Faglig interesse og engasjement

Gode invasive ferdigheter

Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

Strukturert og ryddig

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Faglig sterkt og godt arbeidsmiljø

Gode velferdstilbud for ansatte

 

Mulighet for bolig og barnehage

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Olaf Rødevand
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4795846803
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjertemedisinsk avdeling invasiv kardio Gardermoen, Akershus universitetssykehus HF
Ragnar Strøms Veg 10
2067 Jessheim
Søk på stillingen