Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Øyeavdelinga på Haugesund Sjukehus er på jakt etter ein engasjert og effektiv LIS. Som LIS på Øyeavdelinga vil du vera ein viktig del av teamet i ein framtidsretta og innovativ kompetanseorganisasjon. 

Ved intern tilsetjing kan det bli ledig vikariat, oppgi i søknad om dette er av interesse. 

Arbeidsoppgåver

 • Diagnostikk og behandling av allmennoftalmologiske problemstillingar i samarbeid med våre dyktige overlegar
 • Vaktteneste

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Erfaring som lege innan øyefaget eller nevrologi vektlegges.
 • Erfaring med DIPS Arena er ein fordel 
 • Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har andre morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedleggast søknaden. Ved tilsetjing av allereie fast tilsett i føretaket kan ein unntaksvis, i særlege tilfelle, fråvika kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 

Personlege eigenskapar

Hos oss er det viktig at du:

 • er pasientorientert
 • har gode samarbeidsevner og arbeider godt i team
 • er sjølvstendig og strukturert
 • har gode kommunikasjonsevner
 • arbeider effektivt

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø.
 • Høgt fagleg nivå.
 • Avsatt tid til både internundervisning og fordjupning.
 • Trenger du hjelp med bustad, ta kontakt for å høyra korleis vi kan hjelpa deg.
 • Oppstart snarast etter avtale.
 • Utdanningsstilling 100%

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Jan Seemann
Tittel: Avdelingsleiar
Navn: Elvisa Selimovic
Tittel: Funksjonsleiar
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Øye avdeling, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund
Søk på stillingen