Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS er Norges største senter for assistert befruktning. Vi utreder og behandler ufrivillig barnløse par og enslige kvinner, har sædbank og tilbyr fertilitetsbevarende behandling, preimplantasjondiagnostikk og assistert befruktning ved blodsmitte.

Avdelingen vil i løpet av sommeren 2024 flytte hele virksomheten til moderne og velutstyrte lokaler på Ullevål stadion.

Avdelingen kan vise til betydelig vitenskapelig produksjon og deltar i senter for fremragende forskning CRESCO: Senter for embryologi.

Vi underviser medisin-, sykepleier, jordmor- og bioingeniørstudenter.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, behandling og oppfølging av ufrivillig barnløse par og enslige kvinner
 • Deltagelse i tjenesteplan for IVF-leger
 • Kvalitetssikring og forskning
 • Undervisning av studenter, leger under spesialisering samt internt i avdelingen
Kvalifikasjoner
 • Søker må ha spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer og norsk autorisasjon som lege
 • Det er et krav at man behersker kommunikasjon på et skandinavisk språk
 • Søker bør ha erfaring med utredning av infertilitet og assistert befruktning
 • Vi underviser mange studenter hvert år og er opptatt av å holde oss faglig oppdatert. Det er derfor en forutsetning at man er komfortabel med å undervise
Personlige egenskaper
 • Vi ser etter en overlege som er en god og omsorgsfull behandler og en samvittighetsfull kollega med lagånd
 • Da vi har høy aktivitet i avdelingen er det en forutsetning at man har stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Høyt faglig nivå
 • Opplæring
 • Utfordrende og variert arbeid i et stimulerende, dynamisk og hyggelig miljø
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingrid Einarsveen Stål
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4745910238
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4824139988
Arbeidssted
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image