Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Velkommen til flotte Harstad!

Det er ledig vikariat for lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Medisinsk avdeling Harstad. Mulighet for fast stilling. Kandidater med erfaring fra fagfeltet oppfordres særlig til å søke.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) inkluderer sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. UNN Harstad har lokalsykehusfunksjon for ca 45 000 innbyggere, hvorav ca 25 000 er hjemmehørende i Harstad kommune. Avdelingen består av fire seksjoner som hver har underordnete enheter; Seksjon sengeposter - med tre enheter og totalt 35 senger, Seksjon dagbehandling med dialyseenhet, infuenhet for pasienter med IBD og dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling, Seksjon leger og Seksjon for poliklinikk inkl. kontortjeneste og gastrolab. På gastrolab kan du få jobbe med Andre, Hege, Birgith, Arnt og Silje. I tillegg har vi to erfarne sykepleiere, Line og Hege, som følger opp våre IBD-pasienter. Vi har også et senter for forskning med flere forskningsprosjekter knyttet til fagområdet. 

Fordøyelsesmedisin er organisert som en egen kompetansegruppe med 7 senger på sengepost, poliklinikk og gastrolab med høy aktivitet. Medisinsk avdeling har ansvaret for alle akutte gastrointestinale blødninger samt utfører terapeutiske skopier som ERCP, palliative steninnleggelser i øvre og nedre gi-traktus, innleggelse av PEG sonder og APC behandling (argon plasma koagulasjon). De gastromedisinske legene utfører leverbiopsi ved medisinsk poliklinikk. Avdelingen har kompetanse innen abdominal ultralyd. Det er mulig å ta store deler av spesialistutdanningen ved UNN Harstad og vi har et godt samarbeid med UNN Tromsø for ferdigstilling av utdanningen. Se også Utdanningsplaner for LIS i UNN.

Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø og legger til rette for å forske kombinert med, eller i perioder mellom, klinisk arbeid. 

Medisinsk avdeling jobber etter mikroteammodellen hvor teamene er organisert rundt de forskjellige spesialitetene. Teamene er tverrfaglige, hvor kompetanse i alle ledd etterstrebes. Avdelingen har blant annet spesialsykepleiere innen mer enn 10 forskjellige fagfelt.

Arbeidsoppgaver

 • arbeid knyttet til indremedisinsk sengepost, infusjonsenhet, poliklinikk og gastrolab
 • daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • faglig ansvar i samarbeid med spesialist
 • delta aktivt i avdelingens kvalitetsforbedrende arbeid
 • deltagelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1, gjerne også del 2
 • må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • kunnskapsinteressert
 • løsningsorientert
 • ansvarsbevisst
 • engasjert
 • trives med å jobbe i et tverrfaglig og miljø

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • faglig og personlig utvikling
 • fremtidige forskningsmuligheter
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • en region med store muligheter for kultur og friluftsliv
 • bedriftsidrettslag og revy
 • hjelp med å skaffe bolig og barnehageplass ved behov
 • nord-norsk kultur og humor
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Thor-Martin Strand
Tittel: Tillitsvalgt
Telefon: 77015238
E-post: Thor-Martin.Strand@unn.no
Navn: Siv Jorunn Storli Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77015231
E-post: siv.jorunn.olsen@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
St. Olavs gate 70
9406 Harstad
Søk på stillingen