Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig  fast stilling som overlege i palliasjon.

Våre to erfarne onkologer med hovedansvar for palliasjon ønsker ny legekollega som kan styrke og bidra til å videreføre vårt sterke fagmiljø innen palliasjon.

Hvem ser vi etter? 

Vi søker deg som er faglig engasjert, og som bidrar til videre fagutvikling. Du
har evne til god pasientkontakt i konsultasjoner og annen oppfølging. Du trives med å bidra til supervisjon og veiledning av lege i spesialisering (LIS), og i
internundervisning for egne kollegaer og samarbeidspartnere. 

Utdanning i palliasjon for leger er i dag en 2-årig påbygning til en klinisk spesialitet med ett nordisk spesialistkurs i palliativ medisin.
Egen spesialitet er under utredning og er foreløpig ikke avklart av
Helsedirektoratet. Vi søker også deg som planlegger ett utdanningsløp innenfor
palliasjon uavhengig av hvilken modell for spesialisering direktoratet
konkluderer med.

Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?

Senter for kreft og blodsykdommer (SKB) er organisert i Medisinsk klinikk. I 2021 flyttet vi inn i nye lokaler der poliklinikk, sengepost og kontorbygg for leger ligger vegg i vegg. Den palliative driften har ansvar for og disponerer 6-8 senger i eget team i sengeposten. De har polikliniske konsultasjoner, og ambulerer til pasientens hjem eller institusjon i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Vestfolds kommuner har styrket palliativt tilbud både i institusjon og i hjemmetjeneste. Det er også ansatt spesialist i palliasjon i enkelte av dem. Så vi har gode, faglige sterke samarbeidspartnere. Vi har ett godt samarbeid med smertepoliklinikken som er organisert i Avdeling for anestesi. 

Legekollegiet i SKB består av 9 overleger i onkologi, 5 overleger i hematologi og 6 Onk LIS. Det er for tiden felles 10-delt vaktordning for onkologer og hematologer med tilstedevakt på sykehuset til kl.19 på hverdager, kl.16 i helg, og hjemmevaktordning i bakvakt utenom disse tidene.

Vår drift er kjennetegnet av å være stabil, høyt faglig og svært engasjert kollegium. Les gjerne mer om vår avdeling her.

 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.


Arbeidsoppgaver

Pasientbehandling i poliklinikk, sengepost og ambulant

 • Faglig ansvar for kompleks lindrende behandling
 • Lede tverrfaglig palliasjonsmøte
 • Samarbeid med kommunalhelsetjeneste om struktur for palliativt behandling
 • Veilede kollegaer internt i SKB, på SiV og i kommune
 • Bidra til faglig utvikling i form av internundervisning, kontinuerlig forbedringsarbeid og utvikling av arbeidsformer
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Nordiske leger med kompetanseområde palliasjon oppfordres også til å søke
 • Spesialist i onkologi, indremedisin, anestesi, allmennmedisin eller annen relevant spesialisering
 • Inneha det nordiske kompetanseområde palliasjon
 • God kjennskap til både spesialist og kommunehelsetjenesten
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen

Vi ser etter deg som har og er:

 • Forskningserfaring, innovasjon eller kvalitetsarbeid vektlegges
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du må ha evne til å kommunisere og samarbeide godt
 • Være fleksibel og positiv

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: +47 412 85 393
E-post: nina.firing@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen