Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig stilling som urolog ved urologisk seksjon Hamar, Sykehuset innlandet. Tiltredelse f.o.m 01.09.2024

 
Urologisk seksjon på Hamar, er hovedsenter innen urologi i SIHF (opptaksområde på 400 000) og har ansvar for øyeblikkelighjelp og urologisk vakt i foretaket. Sykehuset er moderne utstyrt og tilbyr utredning og behandlingen innen generell og transurethral kirurgi, steinkirurgi, prostatakirurgi og nyrekirurgi. Seksjonen har ansvar for virksomhet på Hamar samt ukentlig poliklinikk på Lillehammer.
 
Hovedarbeidssted er Hamar, men det må påregnes virksomhet ved andre lokalisasjoner, i begrenset omfang.
 
Overlegene går i 10-delt seksjonert vakt.


Arbeidsoppgaver

  • Det søkes etter en overlege med hovedkompetanse innen steinkirurgi og bred erfaring innen generell urologi. 

Kvalifikasjoner

  • Søkere må ha norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning
  • Beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

  • God evne til å kommunisere
  • Fleksibel og løsningsorientert
  • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale
  • Sykehuset Innlandet kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Trygve Thorsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4793433693
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar