Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Bildediagnostikk Elverum - Hamar utlyser 1 fast stilling for overlege innen radiologi.

1 stilling med hovedarbeidssted på Hamar.

Stillingen er ledig fra d.d. Ta kontakt for spørsmål.

Divisjon Elverum-Hamar har én felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner, Elverum sykehus og Hamar sykehus. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere. Vi bidrar aktivt til videre faglig utvikling hos våre overleger.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget. Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR-maskiner, 3 CT-maskiner, 6 ultralydapparater, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 røntgen-apparater. Det er også eget Brystdiagnostisk senter (BDS) på Hamar som gjør mammografiscreening og klinisk mammografi/trippeldiagnostikk. Seksjon for nukleærmedisin er underlagt Bildediagnostikk med 1SPECT, 1 gammakamera og PET CT. Det utføres årlig ca. 100 000 undersøkelser. 

Det forutsettes deltagelse i bakvaktordning som på Elverum er 5-delt og på Hamar er 7-delt, med tilstedeværende LIS primærvakt på Hamar. Bakvakt har passiv tid på natt og med tilgang på hjemme-granskningsstasjon slik at en betydelig del av vakthenvendelser kan avklares uten fysisk utrykning til sykehuset.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har til sammen 18 overleger og 9 LIS innen radiologi.

Det er et ønske med bred generell
radiologisk kompetanse. Gode ferdigheter innen MR eller brystdiagnostikk anses som et fortrinn, men er ikke et krav. Vi er innstilt på å støtte videre faglig utvikling hos våre radiologer slik at kompetanseprofil kan kompletteres.

 

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar ønsker deg som er interessert i faglige utfordringer og som er god til å arbeide i team. 
 • Den vi ansetter forstår, respekterer og bidrar aktivt med avdelingens oppgaver og utvikling.
 • Arbeidsoppgaver er granskning av ulike bildemodaliteter, ultralyd, enklere intervensjoner, samt å avholde tverrfaglige møter og demonstrasjoner.
 • Veiledning og undervisning av LIS.
 • Delta i overlegenes bakvaktsordning på Hamar.

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i radiologi
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

Personlige egenskaper

 • Kommuniserer og samarbeider godt
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og lærevillig
 • Fleksibel og positiv
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Muligheter for faglig videreutvikling 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Rut Heidi Haande
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4793255444
Navn: Eric Zimmermann
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4761171145
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bildediagnostikk Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar