Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Bildediagnostikk Elverum-Hamar utlyser fast stilling for lege i spesialisering innen radiologi.

Stillingen er ledig fra dags dato.

Divisjon Elverum-Hamar har felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget.

Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR-maskiner, 3 CT-maskiner, 6 ultralydapparater, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 røntgen-apparater. Seksjon for nukleærmedisin er underlagt Bildediagnostikk med 1SPECT, 1 gammakamera og ny PET- CT. Det utføres samlet ca. 100 000 bilde-undersøkelser per år ved avdelingen. Vi har eget Brystdiagnostisk senter (BDS) på Hamar som gjør mammografiscreening og klinisk mammografi/trippeldiagnostikk.

Bildediagnostisk avdeling seksjon radiologi Elverum-Hamar har 18 overleger og 9 LIS.

LIS har 9-delt vakt, med aktiv tilstedevakt på Hamar sykehus med ansvar for begge lokalisasjonene med elektronisk bildeoverføring fra Elverum. Det er stedlig bakvaktsordning for overleger på begge lokalisasjoner, samt egen bakvakt for radiologisk intervensjon.

Utdanningstilbudet vårt gir faglig bredde ved arbeid på bildeavdelingen i Elverum og Hamar. For å kunne tilby best mulig spesialistutdanning legges det til rette for  tjeneste ved begge lokalisasjoner. 

Vi tilbyr et ungt og motiverende arbeidsmiljø med engasjerte og faglig dyktige radiologer. Vi trenger deg som er arbeidsom, lærevillig og faglig nysgjerrig.

Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat.

Arbeidsoppgaver

 • Granskning av bilder fra ulike modaliteter; CT, røntgen, ultralyd og MR
 • Utførelse av ultralyd- og intervensjonsprosedyrer
 • Delta aktivt på tverrfaglige møter og demonstrasjoner for kliniske avdelinger 
 • Det forutsettes deltakelse i felles LIS-vakt og undervisning
 • Videreutvikling og revisjon av fagprosedyrer 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Fullført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Beherske norsk godt muntlig og skriftlig 
 • Gode medisinske fagkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode  kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God lærings- og arbeidskapasitet 
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten

Vi tilbyr

 • Utdanning i alle modaliteter innen spesialiteten radiologi 
 • Deltagelse i de for utdanningen anbefalte kurs
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Hamar er en voksende by som ligger på solsiden av Mjøsa, en time med tog fra Gardermoen. Her er stabilt innlandsklima med kort vei til Hedmarksvidda med flotte turmuligheter sommer som vinter. Byen kan skilte med et rikt kulturliv og et stort og variert idrettstilbud. Barn ønsker å vokse opp her med et godt tilbud om barnehage, skole og fritidsaktiviteter. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Rut Heidi Haande
Tittel: Avdelingsoverlege Elverum
Telefon: +4793255444
Navn: Eric Zimmermann
Tittel: Avdelingsoverlege Hamar
Telefon: +4761171145
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bildediagnostikk Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar
Søk på stillingen