Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker deg til legestilling innenfor Onkologi. Vikariatets varighet fra 1.8.2024 til 31.7.2025.

Senter for kreft og blodsykdommer ligger i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. I 2021 flyttet senteret inn i nye lokaler der poliklinikk og sengepost ligger vegg i vegg. Medisinsk
klinikk disponerer ca. 150 senger og består organisatorisk av
Indremedisinsk avdeling, Senter for kreft og blodsykdommer, Nevrologisk
avdeling og Barn- og ungdomsavdeling. 

For å oppnå at flere pasienter får tilbud om deltagelse i kliniske studier ble det etablert en forskningspoliklinikk finansiert av Kreftforeningen i 2023. Den skal også gi praktisk støtte til forskere i planlegging og gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter. En av SKBs hematologer er aktivt med i etablering og drift av den nye forskningspoliklinikken. SKB har en klar strategisk målsetting om å øke hematologisk og onkologisk forskningsaktivitet. 

Senteret håndterer voksne pasienter med de fleste maligne sykdommer.

Kollegiet består av 9 overleger i onkologi, og 5 overleger i hematologi. Til sammen er 6 LIS er knyttet til senteret. LIS deltar i 6-delt helgevaktordning med arbeidstid 8-16 lørdag og søndag, sammen med en overlege i hematologi eller onkologi. LIS har tjeneste på sengeposten og i poliklinikk. Sengeposten har 25 senger fordelt på onkologi, hematologi og palliasjon.

Senter for kreft og blodsykdommer
og Indremedisinsk avdeling har alle læringsarenaer (utenom gruppe 1
tjeneste) som er nødvendig for å oppnå nødvendige læringsmål i LIS onkologi.

LIS har sine arbeidsoppgaver på sengeposten og i poliklinikk. I poliklinikk  med administrasjon av medikamentell behandling og egne konsultasjonsøkter. LiS rullerer mellom ulike diagnosegrupper. Nå skal flere av våre LiSer videre i sitt utdanningsløp og vi søker deres etterfølgere. Hverdagen på Senteret er travel, men vi har et godt arbeidsmiljø, og vi kan love deg en lærerik utdanning.

Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har sosionom som
del av teamet rundt pasienten. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til
virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i
etisk refleksjon for personalet. Vi har palliativt team som har kontakt med lindrende enheter på sykehjem og hjemmesykepleien. En stor andel av sykepleierstaben er
spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie.

 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sengepostarbeid for onkologiske og palliative pasienter
 • Medikamentell kreftbehandling i poliklinikk
 • Selvstendige konsultasjoner
 • Akutt vurdering og mottak av pasienter i poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 iht helsedirektoratets regler
 • Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt med og har respekt for tverrfaglig samarbeid til beste for pasienten
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo
 • Ansvarsbevissthet og beslutningsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Allsidig tjeneste
 • God oppfølging og veiledning 
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Sykehuset i Vestfold ligger i kort gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: +47 412 85 393
E-post: nina.firing@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen