Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lillesand Legesenter er en godt innarbeidet solopraksis fastlegepraksis basert på næringsdrift lokalisert på bryggekanten ved gjestehavnen siden 2001.

Lokalene har sentral og idyllisk beliggenhet og har mulighet for 3 separate legekontorer. Felles skadestue og laboratorium og ekspedisjon.

Hybelkjøkken og pauserom med utsikt til gjestehavnen.

Hjemmelinnehaver ønsker å redusere arbeidsmengden og vil lyse ut deleliste for den rette søker som helst har en genuin interesse for allmennmedisinen og dens utfordringer.

Arbeidsoppgaver
 • Søker må ha kjennskap til fagsystemer brukt i allmennmedisinen.
 • Kontoret bruker for tiden PasientSky journalsystemer.
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere
 • Pliktig deltagelse i legevaktsordning
 • Søker må kunne gi hjemmelsinnehaver den avlastning som det er behov for. Avtrapping for avtroppende lege avtales ved avtaleinngåelse. Det er stor fleksibilitet.
 • Med avtalen følger plikt til legevakt og eventuelt pålagt kommunalt arbeid som følger rammeavtalen.
 • Praksisen passer godt for partnere som begge vil arbeide i allmennmedisin.
Kvalifikasjoner
Krav til kvalifikasjon:
 • Å være ferdig eller snart ferdig spesialist i allmennmedisin er en stor fordel siden dette ikke er er utdanningsstilling.
 • Du må minimum være lege med norsk autorisasjon og fullført LIS1/turnustjeneste.
 • At søker har erfaring fra allmennmedisin er en fordel, men ikke krav.
 • Det kan stilles krav om politiattest
 • Søker må kunne gi hjemmelsinnehaver den avlastning som det er behov for.
 • Avtrapping for avtroppende lege avtales ved avtaleinngåelse.
 • Det er stor fleksibilitet.
 • Med avtalen følger plikt til legevakt og eventuelt pålagt kommunalt arbeid som følger rammeavtalen.
 • Praksisen passer godt for partnere som begge vil arbeide i allmennmedisin
Personlige egenskaper
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.
 • Må ha evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne.
 • Søker må være interessert i drift og utvikling av praksisen og legesenteret som helhet
 • Ha orden og fleksibilitet i arbeidet.
 • Søker må ha gode relasjonelle egenskaper.
 • Personlig egnethet og godt norsk språk er avgjørende
Vi tilbyr
Hjemmelsinnehaver er eier av lokalene og leie kan forhandles om.
Praksisen har gode og praktiske lokaler.

Listelengden er på 1500. Den er ikke helt full og kan justeres etter ønske og behov.

Praksisen har for tiden ingen pålagte kommunale oppgaver.
Det er søkt om inngåelse av 8-2 avtale med kommunen på samme vilkår som de fleste andre fastlegene i kommunen.

Det må i så fall lages en egen avtale om dette.

Søker må selv forhøre seg med kommunen om hvilke ordninger som gjelder.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillesand kommune
Lillesand Legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Svein Larsen
Tittel: Lege
Telefon: 95155615
Navn: Thor-Erling Engemyr
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99308888
E-post: Thor-Erling.Fosse.Engemyr@lillesand.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
4790 Lillesand
4790 LILLESAND