Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Legevakten i Arendal søker nå 5 fast ansatte leger for å styrke legevaktdriften, dette som et første steg i en tjenesteutvikling.
Videre etableres det et nytt kommunalt fastlegekontor i legevaktens lokaler, da med totalt 8-9 leger.

Legene starter i klinisk virksomhet på legevakten, i en plan med kveld, natt og helg, samt noe dagtidarbeid på legevakt og Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH)/ avklaring.

Du vil være en viktig del av et legekollegium som etter hvert vil bestå av 8-9 leger samlokalisert i nye lokaler ved Østre Agder Helsehus, der det er tenkt 2 spesialister og 8 ALIS. 

I løpet av 2025 skal Arendal Kommune starte fastlegekontor med drift på dagtid i Legevaktens nye lokaler på Helsehuset.
Legene vil da fortsatt dekke vakter på legevakten, men resterende dagtid brukes på fastlegekontoret. Legene sikres slik et ALIS-løp som gir ferdig spesialitet i allmennmedisin i løpet av en 5-årsperiode. Kommunen tilbyr tellende institusjonstjeneste ved KØH/ Avklaring hvis man ønsker dette.

Arbeidsoppgaver

Legevakt
:
Klinisk pasientarbeid på legevakt. På dagtid driftes daglegevakt 8-16. På kveldsvakt (15-23) inngår legen i team med totalt 3 leger + bakvakt. På natt (23-08) jobber legen selvstendig, men med bakvakt tilgjengelig. Som kommunalt ansatt får du fri på dagen før kveldsvakt, og dagen etter nattevakt har du fri.

KØH/avklaring:
Det vil også kunne bli aktuelt å jobbe inn mot KØH/ avklaring, som er i samme bygg som legevakten. 
Fastlegekontor ved oppstart 2025:
Legen vil få gradvis økende og tilpasset listelengde. Det er satt av tid til administrativt arbeide og veiledning i plan.
Eventuelle allmennlegespesialister som ansettes skal være ALIS veiledere.

Kvalifikasjoner
Gjennomført LIS1 tjeneste og norsk legeautorisasjon
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
Gode samarbeidsevner og evne til å bidra inn i et godt arbeidsmiljø
God IKT forståelse
Spesialist i allmennmedisin eller nær ferdig spesialist oppfordres også til å søke.

Det stilles krav om politiattest

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss kollegaer som er fleksible, endringsvillige, er god på relasjonsbygging og interessert i faget.
Gode samarbeidsevner og evne til å bidra inn i et godt arbeidsmiljø.
Være strukturert og ansvarsbevisst.
Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne.
Søkeren må være interessert i faget allmennmedisin og legevakt, samt faglig oppdatering.
Åpen for innovasjon, digitalisering og tjenesteutvikling.
Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr
En arbeidsplass som jobber med utvikling og oppstart av fastlegekontor
Spennende legevaktsjobb i nye lokaler Østre Agder Helsehus
Fokus på faglig samarbeid og et trivelig kollegium. 
Regulert arbeidstid med 37,5timer i snitt/uke
Lønn etter avtale
Tiltenkt oppstart oktober 2024, men behov for tidligere eller sendere oppstart blir vurdert fortløpende.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Legevakten i Arendal
Kontaktperson
Navn: Merethe Knatterud
Tittel: Virksomhetsleder helse
Telefon: +47 97112194
Arbeidssted
Klinkenberg 2
4838 ARENDAL