Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er ledig et vikariat i 100% stilling for lege i spesialisering i pediatri/nevrologi fom. 05.08.24 tom. 31.12.25 med mulighet til forlengelse ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi.

Avdeling for kompleks epilepsi, Spesialsykehuset for epilepsi-SSE er en avdeling i Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken. Avdelingen har landsfunksjon for behandling av barn og unge med vanskelig kontrollerbar epilepsi og som har tilleggsvansker av nevrologisk, kognitiv og /eller psykososial art. SSE har også landsfunksjon for utredning av epilepsipasienter som skal utredes med
spørsmål om epilepsikirurgi, samt behandling. Det gjøres en bred utredning, diagnostisering og behandling av epilepsi og anfallstype og en vurdering av tilleggsvansker i forbindelse med skole, sosialfungering og evt. yrkesvalg. Pasienter henvises fra hele landet hovedsakelig fra barneavdelinger og barne- og ungdomspsykiatrien.

Den kliniske virksomheten består av diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av epilepsipasienter. Vi har et godt tverrfaglig miljø og nært samarbeid med leger og andre faggrupper på øvrige seksjoner ved SSE. Som LIS lege vil man opparbeide seg god kunnskap i mange av læringsmålene i pediatrispesialiseringen spesielt innen nevrologi/epilepsi, men også innen de generelle læringsmålene.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Leger i spesialisering er medisinsk ansvarlig i tverrfaglig team i tett samarbeid med overlege på sengepost, og deltar i ordinær vaktturnus
 • Det er p.t. 6-delt primærvakt (hjemmevakt)
 • Deltagelse i intern undervisning
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra pediatrisk eller nevrofysiologisk avdeling er ønskelig, og interesse innen barnenevrologi er en fordel. 
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
Personlige egenskaper
 • Det legges stor vekt på personlige egenskaper som gode samarbeidsevner, struktur og høy arbeidskapasitet. Og en person som bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet.
Vi tilbyr
 • Et utfordrende og spennende fagmiljø med bredt samarbeid med andre spesialiteter og tverrfaglig team
 • Hjemmevakt. Avdelingen har ikke ø.hj.funksjon
 • Lønn etter overenskomst
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Marit Bjørnvold
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4799011263
Arbeidssted
SPESIALSYKEHUSET FOR EPILEPSI - SEKSJON FOR BARN/UNGDOM MED EPILEPSI, Oslo universitetssykehus HF
G.F. Henriksens vei 29
1337 Sandvika
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image