Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kreftkirurgisk avdeling er organisert i Kreftklinikken, og behandler pasienter innen avdelingens definerte fagområder. Avdelingen har sentrale lands-, regions-, område- og lokalsykehusoppgaver innen kreftkirurgi og gynekologisk kreftbehandling. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen skal bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.

Kreftkirurgisk avdeling har nå en ledig stilling som seksjonsleder for Seksjon for gynekologisk kreftbehandling. Seksjonsleder har ansvar for klinikk, forskning og undervisning som naturlig hører inn under seksjonens delegerte ansvarsområde. Ved eventuelt intern ansettelse blir det en ledig overlegestilling.

Stillingsinnehaver har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som naturlig kan knyttes til vedkommendes ansvarsområde. Det gjøres oppmerksom på at stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver kan endres som følge av omstillinger ved Oslo universitetssykehus.

Tiltredelse i stillingen skjer etter avtale med avdelingsleder. Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert. Vi ber om at kvalifikasjonskravene som er spesifisert i utlysningen blir adressert punktvis i søknadsteksten. 

Det vil bli benyttet testverktøy som en del av seleksjonsprosessen og for å kartlegge eventuelle behov for lederstøtte i stillingen.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for seksjonens drift, inkludert fag-, personal-, forskning- og økonomiansvar, samt ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
 • Delta i klinisk arbeid ved seksjonen
 • Initiere og gjennomføre utvikling av gode pasientforløp i egen seksjon og mellom seksjoner/avdelinger i klinikken
 • Utvikle, i samarbeid med avdelingsleder, en hensiktsmessig organisatorisk inndeling av seksjonen for ivaretakelse av resultatkrav, herunder å sikre formelt tverrfaglig samarbeid mellom leger, sykepleierfag, og andre profesjoner
 • Sikre at seksjonens personell innehar nødvendig kompetansenivå gjennom aktiv fagutvikling
 • Motivere ansatte til å oppnå gode faglige resultater og skape et godt arbeidsmiljø
 • Utføre løpende resultatoppfølgingsoppgaver og rapporteringer til avdelingsleder i henhold til definerte resultat- og lederkrav for klinikken
 • Bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen samt vernetjenesten på lokalt nivå
 • Andelen av arbeidstiden som beregnes avsatt til seksjonslederoppgavene avtales med avdelingsleder

Stillingens ansvarsområde kan endres dersom det videre integrasjons- og omstillingsarbeidet innen klinikken eller Oslo universitetssykehus skulle gjøre det nødvendig.

Kvalifikasjoner

 • Lege, spesialist i gynekologi og fødselshjelp
 • Klinisk erfaring innen gynekologisk kreft
 • Erfaring med faglig, administrativt og personalmessig ledelse, formell lederutdanning/lederopplæring vil bli vektlagt
 • Dokumentbare resultater fra tidligere lederstillinger, evne til god drift, gjennomføringsevne, medarbeidertilfredshet, økonomistyring og budsjettoppfølging vil bli vektlagt
 • Dokumentbare resultater fra omstillingsprosesser er av betydning
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Du gir en klar opplevelse av retning, inspirer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene 
 • Du samarbeider godt, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, og støtter andre for å nå fastsatte mål
 • Du skaper en stabil og bekreftende atmosfære, er stødig og til å stole på
 • Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet, oppnår kvalitetsmessig gode resultater
 • Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte

Ønskede evner

 • Du har gode verbale evner
 • Du har god logisk resonneringsevne
 • Du er god til å skille mellom relevant og irrelevant informasjon, ser informasjon i sammenheng, og tar korrekte beslutninger

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i landets største og mest komplekse helseforetak
 • Muligheter for å delta i utvikling av helsetjenesten i en faglig sterk organisasjon
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø og mange dyktige medarbeidere
 • Vilkår etter avtale
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Seksjonsleder
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Erik Rokkones
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: +4790028535
  Arbeidssted
  Kreftklinikken
  Ullernchausseen 70
  0379 Oslo
  Søk på stillingen
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image