Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ein av våre dyktige fastlegar vert pensjonist frå 01.november 2024 og denne heimelen med ei godt opparbeidd pasientliste vert no lyst ut.
Ørskog legesenter har fire heimlar, der det i dag er tre spesialistar i allmennmedisin og ein ALIS. Dei legg vekt på samarbeid, arbeidsmiljø og fagutvikling seg imellom og i tett samarbeid med helsepersonell på senteret. Her vil du som ny lege bli tett fylgd opp med supervisjon og om du er ALIS eller ønsker å starte spesialiseringa di, vil det vere mogleg med veiledar på kontoret om du ynskjer. 

Liste; Per i dag 910 pasientar, lukka liste som er under nedtrapping til tak på 850 pasientar

Offentleg arbeid: Pr i dag er det 30 % sjukeheim knyt til heimelen, dette blir avklart nærare ved ein tilsetjing.
Journalsystem: Cgm 
Om dette er ein heimel du kunne tenkja deg, men ønskjer oppstart før- oppmodar vi deg til å søkja og vi vil sjå på moglegheitene for det.

Sidan dette er eit kommunalt legesenter kan du velja mellom fastlønn med provisjon  eller sjølvstendig næringsdrift. 

Ålesund kommune er godkjend utdanningsverksemd og du vil få tilbod om ein ALIS -avtale, og vi vil leggja til rette for at du får gjennomført læringsaktivitetane undervegs.

Til heimelen inngår deltaking i kommunal legevaktsordning ved Ålesund Interkommunale legevakt. Det er vakter kveld og helg på Sjøholt og nattevakter på Åse, alle med fast lønn.


Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 i Norge
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskaper i norsk munnleg og skriftleg
 • Overtaking av fastlegeheimel krev at det vert lagt fram tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest

Personlege eigenskapar
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Interesse for å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerhet
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
 • Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og du vil få god oppfølging som ALIS. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga og ALIS-koordinator
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Navn: Tom Willy Christiansen
Tittel: Fastlege Ørskog Legekontor
Telefon: 916 64 672
E-post: tom.willy.christiansen@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Ørskog Legesenter
Arbeidssted
Ørskog Legekontor
Sjøholtvegen 86
6240 ØRSKOG