Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg Rehabilitering driver avansert utredning, behandling og kompleks rehabilitering av lunge- og hjertesyke. Rehabiliteringen har 141 plasser hvorav 96 til lungepasienter og 45 til hjertepasienter. Vi har avtaler med alle landets helseforetak og pasientene tas inn elektivt, de fleste til 4 ukers opphold for kompleks rehabilitering og andre til 5 dagers vurderings-/utredningsopphold.
Lovisenberg Rehabilitering har for tiden følgende ledige stillinger: 
 • Overlege innen lungerehabilitering - vikariat 12 måneder, med mulighet for fast ansettelse
 • Leger i spesialisering/ALIS i hjerte- og lungerehabilitering- vikariat 12 måneder
 • Leger i spesialisering/ALIS i hjerte- og lungerehabilitering- vikariat 6 måneder
Tiltredelse 1.september 2024 eller etter avtale.
Vi har for tiden 13 overleger, hhv spesialister i lungemedisin, kardiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering og allmennmedisin samt 4 LIS-stillinger. Vi har avtale med Sykehuset Innlandet og OUS, Ullevål om utdanningsløpet for LIS. 
LIS og overleger deltar i 12-delt vaktordning. Overleger deltar i konferansevaktordning.
Rehabiliteringen har til sammen 9 team som er tverrfaglig sammensatt med leger, sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, psykologer, sosionomer og arbeidskonsulent.
 Arbeidsoppgaver:
 • Arbeide i teamene med mottak, undersøkelser og oppfølging av pasientene under oppholdet
 • Overlege og erfaren LIS vil kunne delta i arbeid ved resp.fys.lab.
 • LIS-3 tolker, beskriver og demonstrerer rtg.thorax under veiledning som del av læringsmål
 • Deltakelse i tverrfaglig teamarbeid
 • Deltakelse i undervisning av pasienter og personale
 Vi ønsker søkere som:
 • Har interesse for utredning, behandling og rehabilitering av hjerte- og lungesyke
 • Trives med tverrfaglig samarbeid samt evner å arbeide selvstendig
Kvalifikasjoner og kompetanse:
 • Lege i spesialisering / ALIS med godkjent LIS1- tjeneste
 • Spesialist i lungemedisin, indremedisin, allmennmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, arbeidsmedisin eller andre relevante spesialiteter
 • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig på et nivå som sikrer forsvarlig yrkesutøvelse
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andre yrkesgrupper
 • Erfaring og personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
 • Godt faglig og kollegialt miljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår
 • Tellende tjeneste for godkjenning av læringsmål innenfor LIS 3 i lungemedisin.
 • Institusjonstjeneste inntil 12 måneder for ALIS
 • Egen veileder, kurs, fordypningstid og overlegepermisjon iht. tariffavtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Rehabilitering AS
Arbeidssted
Cathinka Guldbergs Sykehus
2067 JESSHEIM