Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig fastlegehjemmel ved Solum legesenter
 
Informasjon om arbeidssted og stilling
 
Solum legesenter er et veldrevet fastlegesenter, der det jobber 6 leger i selvstendig næringsdrift. Legesenteret ligger sentralt i Skien og har ansatt 6 erfarne og hyggelige helsesekretærer/sykepleiere.
Legesenteret har god plass til parkering. Kontoret er svært godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT, ultralydapparat og laboratorium. Det benyttes Infodoc journalsystem, og det er mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett. 
 
Listestørrelse 1300 pasienter.
Det vil etter avtale være mulig å redusere listelengde.

Arbeidsoppgaver


ARBEIDSOPPGAVER
Fastlege
Kommunal legevakt, ca. 2 vakter/mnd
Kommunale oppgaver i tråd med gjeldene avtaler

Kvalifikasjoner


KVALIFIKASJONER
Søker må ha norsk autorisasjon.
Fullført LIS1/turnus
Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
Samarbeidsevne, personlig egnethet og gode ferdigheter innen kommunikasjon vil bli vektlagt
 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper


Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr


VI TILBYR
Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
Tilrettelagt ALIS-løp med individuell veileder, og mulighet for å fullføre hele spesialiteten i kommunen
ALIS avtaler og tilskuddsmidler fra HDIR som bla gir god økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til utdanning (kurs og veiledning)
Etableringstilskudd, 300 000 ved kjøp av praksis
Tilbakekjøpsgaranti ved kjøp av hjemmel
0-avtale/8.2 avtale for leger inntil 2 år ved nyansettelse, som betyr at kommunen betaler driftsutgifter utover basistilskuddet.
Økt basistilskudd for spesialister som utgjør inntil ca. 10% av pasienttilpasset basistilskudd.
Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
Kommunen etablerer et nytt legesenter 01.09.24 med flere nye fastlegehjemler.   

Lønn etter gjeldende avtaleverk 

Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Mona Yvonne Espeland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4748201982
Arbeidssted
Legetjenesten
Ulefossvegen 51
3730 Skien