Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kvinneklinikken er en aktiv universitetsavdeling, som driver bred medisinsk behandling, forskning og
undervisning. Avdelingen har ca. 4000 fødsler per år, følger opp høyrisiko-svangerskap, driver et senter for fosterdiagnostikk og gir
onkologisk og generell gynekologisk utredning og behandling.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Snarlig tiltredelse eller etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.    

Arbeidsoppgaver

 • Spesialisthelsetjeneste på dagtid og i aktiv vakt
 • Klinisk arbeid innen generell gynekologi, gynekologisk onkologi, svangerskaps- og fødselshjelp etter avdelingens behov, egne kvalifikasjoner og interesser
 • Veiledning av LIS
 • Legen inngår i det fire-sjiktede vaktsystemet
 • Fordypning og forskning, undervisning, kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Norsk autorisasjon 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Solid kunnskap innen fødselshjelp
 • Høy kompetanse innen obstetrikk/fostermedisin/gynekologisk onkologi/gynekologisk kirurgi er interessant
 • Engasjert i moderne LIS-utdanning 
 • Legen må kunne gå inn som tilstede-bakvakt i det firesjiktede vaktsystem med 2 LIS i forvakt og seniorbakvakt i hjemmevakt 
 • Personlig egnethet for faget

Personlige egenskaper

 • Faglig sterk og nysgjerrig
 • Samarbeider godt og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Er engasjert i egen og andres faglige utvikling
 • Ser verdien i systematisk kvalitetsarbeid
 • Er effektive og trives med et høyt arbeidstempo 

Vi tilbyr

 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Therese Salvadores-Hansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90817722
E-post: hthe@sus.no
Arbeidssted
Kvinne- og barneklinikken / avdeling kvinneklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image