Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lierskogen legesenter søker etter en ny fastlege til en spennende og variert jobb i en kommune med høy aktivitet, nydelig natur og meget sentral beliggenhet. Legesenteret ligger meget beleilig med korte avstander fra både Oslo og Drammen, lett tilgjengelig med bil og kollektiv transport. Et stort kjøpesenter i gangavstand. Lierskogen er et område i vekst, med planlagt større utbygginger av boligfelt og tilstrømming av pasienter. 

Det er for tiden 1 ledig hjemmel ved Lierskogen legesenter. Hjemmelen driftes med selvstendig næringsdrift i solopraksis og innebærer vanlig fastlegevirksomhet. Listestørrelse er på 800 pasienter med mulighet til utvidelse. Legekontoret holder til i nyoppussede lyse og trivelige lokaler i andre etasje, med gratis parkering og heis. Lierskogen legesenteret er godt utstyrt, benytter Infodoc journalsystem, og har tilknytning til Norsk helsenett. Det er mulighet for e-konsultasjon, e-kontakt, e-reseptfornyelse. Legesenteret tilstreber å holde høy faglig standard, har en godt kvalifisert helsesekretær og jobber med å ytterligere kvalitetssikre og innarbeide rutiner for pasientmottak. Laboratoriet har analyseapparater for lokale prøver, samt forsendelse til Furst laboratorium, men også til Drammen sykehus med elektronisk oppkobling via DIPS interactor. Samlokalisert i lokalene er det også fysioterapeut, tannlege, massør, hudpleier, traumeterapeut og parterapeuter, i tillegg til et annet fastlegekontor i første etasje. 

Mer info på hjemmesiden https://lierskogenlegesenter.no
 
Avtroppende lege har rett til å overdra sin praksis iht ASA 4310. Det må påregnes et vederlag for inntreden i etablert praksis. Kommunen er ikke delaktig i forhandlinger om overdragelse med avtroppende lege. Lier kommune oppfordrer til flerlegepraksiser, og påtroppende lege står fritt til å gå i dialog med andre legesenter om å flytte sin praksis til en eksisterende gruppepraksis innad i kommunen. En slik eventuell flytting må avtales og gjennomføres etter at overdragelsesprosessen er avsluttet og gjennomført. Påtroppende lege kan også inngå avtale om samlokalisering med en annen privatpraktiserende lege (gynekolog, nevrolog, indremedisiner, psykiater) eller andre yrkesgrupper (private aktører som fysioterapeut, psykolog). Huseier vil gjerne utvide lokalene ved å sette inn en dør i resepsjonen, slik at lokalene kan utvides med blant annet to ekstra kontorer. 

Det anbefales å lese legeforeningens dreiebok https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/.

Overtakelse etter avtale. Nåværende hjemmelshaver er fleksibel. 

Arbeidsoppgaver
 • Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen.
 • Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste).
 • Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA 4310, SFS 2305, helsepersonelloven osv.) 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning (eventuelt fritak må kunne dokumenteres)
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning, iht Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Annen relevant spesialitet vil telle positivt
 • Flerspråklighet teller positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av fastlegeavtale

Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid, inkludert egeninnsats
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter

Vi tilbyr
For ALIS
Lier er registrert utdanningsvirksomhet.
Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart med økonomisk tilskudd til utdanningen. Individuell utdanningsplan utarbeides og revideres jevnlig i samarbeid mellom ALIS og kommunen. Kommunen har et aktivt ALIS-nettverk med jevnlige møter. 
 
Andre opplysninger
Lier kommune har godt samarbeid med sine fastleger, og det er et godt samarbeidsklima mellom kollegene i kommunen. Det er for tiden 29 hjemler i kommunen, fordelt på 8 legekontor. Det avholdes ALU 3-4 ganger i året og det er godt oppmøte.

For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med daglig leder Anne Schjerven, telefon 924 11 246, mail anschj@hotmail.com

For spørsmål om ALIS, kommunal organisering osv. ta kontakt med kommuneoverlege Charlotte Sogn på epost kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 41907666
Hjemmeside
Arbeidssted
Gamle Drammensvei 98
3420 LIERSKOGEN
Søk på stillingen