Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stillingsbeskrivelse
Fredrikstad kommune søker etter en kommuneoverlege 100 % fast stilling. Stillingen er ledig fra juni 2024. Fredrikstad kommune har p.t. fire kommuneoverleger organisert i Seksjon for helse og velferd. Kommuneoverlegene har fordelt hovedarbeidsområdene innen kommunens samlede virksomhet. Kommuneoverlegene i stab har en utadrettet virksomhet og gir også medisinskfaglig rådgivning til andre seksjoner. Fredrikstad kommune ønsker å videreutvikle et robust og attraktivt samfunnsmedisinsk miljø.
 
Hovedoppgaver
Kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglige rådgivere innad i egen virksomhet og ut mot alle kommunens
virksomheter. Viktige områder er beredskap, smittevern, folkehelse, miljørettet helsevern, planarbeid, psykisk helse, fastlegeordningen/legetjenesten, helserett og samhandling med andre myndigheter, i helsetjenestene innad og mot spesialisthelsetjenesten. Endelig fordeling av arbeidsoppgaver mellom de ulike kommuneoverlegene avklares i samarbeid med kommuneoverlegene og ledelsen. Stillingen gir unik mulighet til å påvirke lokalsamfunnets utvikling og kommunens tjenestetilbud sammen med dyktige kolleger. Vi har et godt arbeidsmiljø, og et hyggelig kontor. Arbeidshverdagen som kommuneoverlege er variert, og du vil jobbe både med langsiktige og strategiske oppgaver, mens andre oppgaver utløses av fortløpende hendelser.  Arbeidet innebærer ikke klinisk arbeid. Kommuneoverlegene inngår ikke i vaktordning, og arbeidet er lagt til dagtid, med fleksitid. Ta gjerne kontakt for en uformell prat, dersom du vil høre mer om stillingen!
 
Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter spesialist i samfunnsmedisin eller lege med interesse for samfunnsmedisin. Kommunen ønsker spesialister i kommuneoverlegestillingene og vil derfor legge til rette for samfunnsmedisinsk spesialisering.
Kommuneoverlege som er spesialist i samfunnsmedisin er per i dag veileder, og det tilrettelegges for deltagelse på kurs og veiledningsgruppe.

- Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1.
- Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten og innen samfunnsmedisin er ønskelig, men ikke et krav, opplæring vil bli gitt.
- Stillingene krever evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar.
- Stillingene krever gode norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
- Relevant erfaring og personlige egenskaper tillegges avgjørende vekt.
 
Lønnsopplysninger
Stillingene er normert som kommuneoverlege, stillingskode 8451, internkode 8237. Lønn etter avtale.
 
Vi kan tilby
- et godt arbeidsmiljø
- tilhørighet til team med høyt faglig nivå
- fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
- god pensjonsordning
- tilrettelegging for spesialistutdanning i samfunnsmedisin
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Helse og velferd
Kontaktpersoner
Navn: Jon Erik Olsen
Tittel: Stabssjef
Telefon: 907 70 915/69 30 61 43
E-post: joeo@fredrikstad.kommune.no
Navn: Anne Kristine Nitter
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 930 56 219/69 30 61 42
E-post: annnit@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nygaardsgata 14/16
Nygaardsgata 14/16
1601 FREDRIKSTAD