Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus  har ledig fast stilling for lege i spesialisering innen hjertesykdommer. 

Vi søker lege som er motivert for spesialisering innen fagfeltet og som ønsker fast ansettelse ved Kongsberg sykehus. Erfaring som LIS2 innen indremedisin vil bli vektlagt, i tillegg til interesse og erfaring innen hjertesykdommer.

Leger med mindre erfaring må også gjerne søke, ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig vikariater. 

Kongsberg sykehus er et middels stort lokalsykehus og er en del av Vestre Viken HF. Medisinsk avdeling har stor aktivitet med døgnkontinuerlig akuttfunksjon, sengeposter, intensivavdeling, poliklinikk og dialyseenhet. 

Vi har 4 fast ansatte svært engasjerte hjerteleger som står i spissen for et godt tverrfaglig tilbud som er i stadig utvikling. Vi har en egen enhet for hjertepasienter på en av våre sengeposter og god tilgang til ekkoapparater og annet teknisk utstyr. LIS3 hjertesykdommer inngår i avdelingens generelle vaktordning og postarbeid, men vil i stor grad være tilknyttet hjerteenhet på sengepost og  også ha supervisert poliklinikk innen fagfeltet. 

Utdanning av LIS har svært høy prioritet med fokus på blant annet tett kontakt med spesialist, supervisjon og simulering som verktøy for læring. Vi har et nyåpnet senter for simulering og ferdighetstrening. Som LIS hos oss skal man føle seg trygg på den oppfølgingen og opplæringen man får samtidig som man får nok utfordringer og opplever utvikling.

For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved Kongsberg sykehus vil det bli organisert tjeneste eller hospitering ved andre sykehus. Vi har et godt samarbeid med øvrige sykehus i Vestre Viken og Oslo Universitetssykehus slik at vi legger til rette for en komplett spesialistutdannelse. 
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen 

To referanser bes oppgitt i søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre legearbeid som lege i spesialisering under veiledning av overordnet lege i henhold til de enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Delta i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler, kvalitetssikre pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser, samt koding
 • Ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert
 • Delta i veiledninger, supervisjon og kompetanseutvikling av LIS 1 og medisinerstudenter 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt gjennomført og godkjent LIS 1/turnustjeneste etter gammel ordning om man ikke omfattes av unntaksbestemmelsene.
 • Være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og evne til å samarbeide både med egen yrkesgruppe og tverrfaglig
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

Personlige egenskaper

 • Fleksibel, løsningsorientert og engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert person med god evne til helhetlig tenkning 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Avdelingen har for tiden 8-delt tjenesteplan for leger i spesialisering med tilstedevakt 24/7
 • Godt utdannings- og arbeidsmiljø
 • Avdelingen tilbyr en spesialistutdanning som er godt forankret i sykehuset i og de ulike spesialitetene.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Stian Kristoffersen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 926 00 033
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske Leger KS, Vestre Viken
Drammensveien 4
3612 Kongsberg
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image