Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Søm legesenter i Kristiansand har en ledig etablert fastlegehjemmel.
Legesenteret har 6 fastlegehjemler.
Hjemmelen som utlyses har per i dag et listetak på 1350 pasienter.
For mer informasjon: somlegesenter.no

Legesenteret ligger på Søm i Kristiansand kommune.

Senteret er veldrevet, godt utstyrt og har stabile, kompetente helsesekretærer.
Alle leger er spesialister i allmennmedisin med formell veilederkompetanse.
Det tilbys gode økonomiske betingelser som muliggjør fornuftig drift med gode inntektsmuligheter: 

Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet, og legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.


Det tilbys gode økonomiske betingelser som muliggjør fornuftig drift med gode inntektsmuligheter: 
Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet, og legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.
Kommunen har egen LIS3-koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet, og søker ALIS-tilskudd etter gjeldende satser hos helsedirektoratet til spesialiseringsløp i Allmennmedisin (per 2023 er ALIS-tilskudd på omtrent kr 300 000,- NOK per ALIS per år).

Det gis et kommunalt utvidet basistilskudd per pasient for fastlegelister med mer enn 800 pasienter.
Det gis et kommunalt etableringstilskudd på kr. 200 000,- NOK.
Oppstart omtrent 1. mars 2025. Tiltredelse etter avtale.
Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr. lege pr år.

Kvalifikasjoner
 
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Gjennomført LIS1 eller tilsvarende. Lege med midlertidig lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Krav om politiattest.
 • Søkere som ikke oppfyller grunnleggende krav til søker tas ut av videre søknadsprosess. 

Personlige egenskaper
 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et stort legesenter som kan tilby sotr grad av fleksibilitet og faglig standard
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Deltagelse i velorganisert legevakt.

Informasjon om søknad:
Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret. 
Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en

Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jon Solli Hansen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 90753681
E-post: jonsollihansen@outlook.com
Navn: Viktoria Hoel
Tittel: Avdelingsleder leger i spesialisering
Telefon: 93031134
E-post: viktoria.hoel@kristiansand.kommune.no
Navn: Erling Ytrehus
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 99558949
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vardåsveien 69,
4637 KRISTIANSAND S