Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Kongsberg kommune er det ledig et vikariat ved Møllebakken legekontor fra september 2024 og til begynnelsen av desember 2025. 
Kongsberg er en bykommune og historisk bergstad i landskapet Buskerud i nåværende Viken fylke. I 2024 feirer byen 400 års jubileum. Kongsberg ligger øverst i Lågendalen og nederst i Numedal. Det er togavgang hver time til Oslo, samt ekspressbuss hver time til Oslo. Begge transportmidler bruker 1.5 t. Kongsberg kommune har 28 862 innbyggere.

Møllebakken legekontor
Fastlegelisten har 800 pasienter, fire kurative dager og en kontordag. Fastlegen har næringsdrift. Fastlegevikar kan få velge om det er ønskelig med næringsdrift eller kommunal ansettelse i vikarperioden. ALIS-avtale tilbys og det søkes ALIS-tilskudd for aktuelle søkere.
Det er behov for vikar grunnet foreldrepermisjon og gjennomføring av sykehustjeneste i ALIS-løp.
Møllebakken legekontor består av fire fastleger, hvorav en er spesialist i allmennmedisin og tre ALIS, en LIS1 lege tre helsesekretærer.
Det er en velfungerende kollegial fraværsdekning.
Legekontoret er veldrevet og velutstyrt. Møllebakken legekontor har romslige lokaler nyoppusset i 2020, med bl.a. stor lab, møterom, skiftestue, eget gyn-rom, eget rom for EKG/spirometri m.m., stor kantine med byens beste utsikt over fossen, treningsrom og dusj.  Legekontoret benytter CGM nettbasert journalsystem og Convene betalingsterminal. Møllebakken legekontor er lokalisert sentralt i byen ca. 7 min gange fra Kongsberg stasjon.
Deltakelse ved Kongsberg interkommunale Legevakt. Legevakter kveld og helg (dag/kveld) er næringsdrift, nattevaktene er fastlønte.
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege med rett til refusjon fra HELFO. Fullført LIS1 er nødvendig. Søkere må beherske skriftlig og muntlig norsk og ha gode samarbeidsevner. 

Kontaktperson:
Kommuneoverlege Beate Smetbak tlf. 901 62 855,
e-post: beate.smetbak@kongsberg.kommune.no
Fastlege Vita Berget tlf. 451 09 806,
e-post: dr.vita.berget@gmail.com

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Kontaktperson
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 901 62 855
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Møllebakken legekontor
Møllebakken 4
3611 KONGSBERG
Søk på stillingen