Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som ønsker å utdanne deg til å bli gynekolog. Har du god arbeidskapasitet og liker utfordringer i hverdagen, bør du søke på stillingen hos oss. Vi har to ledige faste LIS 2/3 stillinger innen gynekologi og fødselshjelp. Ved interne opprykk kan det i tillegg bli ledig vikariater i avdelingen med 6-9 måneders varighet.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Om oss: 

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp er eneste kvinneklinikk i Vestre Viken.

Fødeseksjonen har ansvar for risikogravide for hele nedslagsfeltet i VVHF, ca. 500.000 innbyggere. Dette innebærer at vi tar imot premature fødsler fra uke 28, og har ansvar for gravide kvinner med risikosvangerskap og komorbiditet. Avdelingen har et godt arbeidsmiljø med team sammensatt av leger, jordmødre, barnepleiere og helsesekretærer. Vi har ca. 1800 fødsler årlig. 

Gynekologisk seksjon tilbyr et bredt spektrum av utredning og behandling, fra poliklinisk behandling med koniseringer og hysteroskopier, til dagkirurgi og større kirurgiske inngrep på operasjonsavdelingen. Gynekologisk poliklinikk har mottak av ø-hjelps pasientene på dagtid og elektiv poliklinikk for legene, en sykepleierdrevet abortpoliklinikk og dagenhet og uroterapeut tilknyttet seksjonen. Gynekologisk sengepost er underlagt kirurgisk avdeling og har fem senger. Deler av den gynekologiske kreftbehandlingen foregår ved onkologisk poliklinikk i regi av DNR.

Vi har OUS som en av våre viktigste samarbeidspartnere i regionen. For å sikre gode pasientforløp er vi avhengig av et godt samarbeid med andre avdelinger i sykehuset, som kirurgisk avdeling, anestesiavdelingen og nyfødt intensiv.

Vi har en 10-delt LIS-sjikt. Det er tilstedevakt for både LIS og overlege i avdelingen. Drammen sykehus er godkjent for å gjennomføre hele LIS utdanningen, inkludert kirurgisk sideutdanning. Vi har en egen utdanningsansvarlig overlege ved avdelingen og er opptatt av å tilby en god LIS utdanning. 

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.
 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene dine kommer til å være følgende:

Du skal utføre legearbeid som LIS under veiledning av overordnet lege, i henhold til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler
Du deltar i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan og timeplan/ukeplan
Du fører pasientjournal eller gjeldende regler og kvalitets sikrer pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser samt medisinsk koding ihh regelverket
Du deltar i veiledning, supervisjon og kompetanseutvikling av LIS 1 og medisinstudenter
Du har ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand. Bruke avdelingens rutiner for medvirkning
Du har et selvstendig ansvar for å holde deg faglig oppdatert
Du har et selvstendig ansvar for å ta i bruk og følge opp Kompetanseportalen (Dossier) for dokumentasjon og registrering av din LIS utdanning

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

Har legeautorisasjon i Norge
Har gjennomført LIS 1 utdanning
Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.
I tillegg mener vi det er en fordel om du:
Har erfaring innen fagområdet

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som
Har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team rundt pasientene
Er selvstendig, effektiv og strukturert

Vi tilbyr

  • En avdeling som er kjent for å ha et godt arbeidsmiljø blant legene og hvor de ansatte samarbeider godt på tvers av yrkesgrupper
  • En avdeling som samarbeider tett og godt med andre fagområder i sykehuset
  • En avdeling som satser på LIS utdanning med passe størrelse for å sikre opplæring og trening innenfor fødselshjelp og kvinnesykdommer
  • En avdeling som legger til rette for å kunne gjennomføre nødvendige kurs for spesialistgodkjenningen
  • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.
  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Lill Trine Nyfløt
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4797717479
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gyn og Føde Leger DS, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image