Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig vikariat i karkirurgisk avdeling frå 1. september.

Kirurgisk avdeling ved Haugesund sjukehus tilbyr no eit vikariat for eit år, med moglegheit for fleksibel oppstart etter avtale.

Karkirurgisk avdeling er ein del av kirurgisk klinikk. Karkirurgisk avdeling tilbyr alt frå poliklinisk arbeid og dagkirurgi til intensiv virksomhet etter operasjonar og sengepostvirksomhet.

Innad i avdelinga har vi eit godt fagmiljø som fokuserer på å tilby pasientar og brukarar tenester på eit høgt nivå.Søk hjå oss og bli ein del av laget!

Arbeidsoppgåver

 • LIS 2  går for tiden i 9-delt tilstedevakt  med ansvar for bløtdelskirurgi
 • Deltagelse i drift ved sengepost, gjeldende vaktordning, poliklinikk og operasjon

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ein føresetnad
 • Det er ønskjeleg med relevant erfaring frå sjukehus
 • Krav om gjennomført Lis 1 tjeneste
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad 
 • Faglege kvalifikasjoner, operative ferdigheter, arbeidskapasitet og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner blir vektlagd

Personlege eigenskapar

Hos oss er det viktig at du:

 • har interesse for faget
 • bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • er ansvarsbevisst
 • har god faglig vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • er sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande jobb
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå.
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: Fredrik Gaustad
Tittel: Klinikk overlege
Telefon: 90886936
E-post: fredrik.gaustad@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Karkirurgisk avdeling, Haugesund Sjukehus
Karmsundgata 120
5528 Haugesund
Søk på stillingen